Sektory panelu wideo - Pomoc dla Light Alloy

Sektory panelu wideo

Sektory panelu wideo odzwierciedlają 6 stref obszaru wideo, za pomocą których można wykonywać określone działania w odtwarzaczu bez użycia klawiatury. Można, na przykład, zmienić kolor lub ukryć/wyświetlić napisy.

Aktywowanie funkcji sektorów panelu wideo dokonamy w Ustawienia > Myszka > zakładka Sektory panelu wideo.

Pięć z sześciu sektorrów może użytkownik dostosować do swoich potrzeb. Dolna jest już ustawiona (sztywne ustawienia bez możliwości zmiany).

Sektory (żółte) mogą być podzielone na strefy (niebieskie). Każda strefa ma specyficzną funkcję w ramach sektorów.

Używanie sektorów panelu wideo

Zobaczmy, jak funkcjonują te sektory na przykładzie lewego sektoru, w którym domyślnie ustawiona jest "Głośność".

Jeśli wciśniesz LPM w tym sektorze i nie puszczając przycisku będziesz przesuwał myszkę do góry, to głośność zostanie zwiększona, a jeśli w dół, to zmniejszona.

Jeśli aktywna jest funkcja Zmiana wartości rolką myszki w sektorach, to obracając rolkę myszki (gdy kursor znajduje się w wybranym sektorze) regulujesz nie podstawowy parametr, który wyznaczony jest dla rolki globalnie, ale parametr sektora panelu wideo.

Na sektorach panelu wideo można również wykonywać podwójne kliknięcia LPM.

Jasność/Kontrast/Nasycenie/Przesunięcie dźwięku: w dowolnej części sektora resetuje parametr na wartość domyślną.

Głośność ma 2 strefy, 0-50% (niżej lub w lewo w zależności od tego, czy wybrałeś obszar pionowy czy poziomy) wyłącza głośność, 50-100% - ustawienie głośności na maksimum.

Przyspieszenie tempa odtwarzania ma 3 strefy; pierwsza strefa (1/3) - tempo odtwarzania 1x, druga strefa (2/3) - tempo odtwarzania 1.3x i trzecia strefa (3/3) - tempo odtwarzania 2x.

Przewijanie ma 6 stref, pierwsze trzy, to przeskoki do tyłu, pozostałe trzy, to przeskoki do przodu. Przeskoki mogą być konwencjonalne (5/30/60 sekund), jak również duże (1/2,5/5 minut), znajdują się one w grupie Schemat przeskoków.

Również w przewijaniu jest dodatkowa funkcjonalność, jeśli przytrzymasz Ctrl, to przeskoki będą po 30 sek., a jeśli Alt, to po 60 sek.

Jeśli potrzebujesz przewinąć film bez zachowania skali, to szerokość ekranu = 10 minut filmu, a poklatkowo, to możesz przełączyć w ustawieniach na Poklatkowo lub zrobić to czasowo bez przełączania, jeśli wciśniesz klawisz Shift podczas przechodzenia.

W górnych narożnych sektorach znajdują się strefy, które reagują tylko na podwójnie kliknięcie LPM myszki.

Ustawienia wyglądu zewnętrznego sektorów panelu wideo

W grupie Aktywuj zaawansowane zarządzanie sektorami panelu wideo znajduje się po prawej grupa pól wyboru - klikając na nich można włączać lub wyłączać podświetlanie aktywnego sektora.

W przyszłości podczas przesuwania myszki najprawdopodobniej wystarczy tylko pokazać sektory i tylko w dolnej części, a z pozostałych można korzystać na ślepo lub podglądnąć granice sektora po kliknięciu PPM.

Jeśli aktywowałeś tryb pokazywania sektorów po kliknięciu PPM, to by PPM nie wchodził w konflikt z trybem ukrywania listy odtwarzania, należy teraz ukrywać listę odtwarzania w środku prawej części, a pokazywać sektory górne i dolne normalnie na całej powierzchni, a sektor po prawej, jeśli klikniesz poniżej 50 px od krawędzi górnego sektora... ponieważ każde inne miejsce prawego sektora przeznaczono do przetwarzania PPM funkcji otwierania/zamykania listy odtwarzania.