Zarządzanie wideo - Pomoc dla Light Alloy

Zarządzanie wideo

Zmiana rozmiaru obrazu

Proporcje

 • Shift+` - proporcje "takie, jakie są", tj. oryginalny współczynnik wysokości i szerokości, obraz dopasowany do ekranu;
 • Shift+1 - proporcje 16:9;
 • Shift+2 - proporcje 4:3;
 • Shift+3 - proporcje wg szerokości: rozmiar obrazu dostosowany względem szerokości obszaru wideo z zachowaniem oryginalnych proporcji;
 • Shift+4 - proporcje wg wysokości: rozmiar obrazu dostosowany względem wysokości obszaru wideo z zachowaniem oryginalnych proporcji;
 • Shift+5 - proporcje ustawione ręcznie za pośrednictwem Shift+6;
 • Shift+6 - otwiera okno do ręcznego ustawienia proporcji;
 • Shift+7 - w tym trybie proporcje można przeciągać LPM przy wciśniętym klawiszu Alt;
 • Shift+8 - proporcje "piksel-w-piksel": oryginalny rozmiar obrazu, niezależnie od wielkości okna.

Skalowanie

Do skalowania można używać:

 • Shift++ i Shift+- na głównej klawiaturze;
 • rolki myszki przy wciśniętym PPM;
 • rolki myszki przy wciśniętych klawiszach Alt, Ctrl, Shift (w dowolnej kombinacji, którą można ustawić oddzielnie w ustawieniach rolki myszki);

Zmianę rozmiarów można również ustawić za pomocą okna ustawień obrazu.

Opcje obrazu wideo

Do standardowego zarządzania wideo potrzebne jest okno, które otwiera się po kliknięciu na przycisku Opcje obrazu wideo:

Okno ustawień ekranu umożliwia:

 • poprawienie proporcji wideo; jeśli usuniesz zaznaczenie pola wyboru Stały współczynnik proporcji, to będą one ustawiane kombinacją Alt + kliknięcie LPM na obrazie i przeciąganiem go w poziomie lub w pionie;
 • zastosowanie różnych filtrów przetwarzania końcowego;
 • rozjaśnienie obrazu, regulację kontrastu i nasycenia.

Filtry przetwarzania końcowego (shaders)

Filtry przetwarzania końcowego - to efekty graficzne, których celem jest poprawa obrazu. Wykonywane są one siłami DirectX, dlatego na obciążenie CPU nie mają dużego wpływu. Jakich dokładnie efektów używać - decyduje sam użytkownik. Wśród nich jest kontrast, ostrość, rozmycie, korekcja jasności dla monitorów LCD i inne. Filtry działają na następujących generatorach:

 • WMR-9 RL;
 • EVR CA;
 • EVR Sync.

W rzeczywistości filtry są plikami tekstowymi, znajdują się w podfolderze Shaders. Można je dodawać, usuwać, zmieniać nazwę i modyfikować wg uznania (filtry napisane są w wysokopoziomowym języku shaderów DirectX - HLSL).

Ustawienia kolorów

Szczególną uwagę należy tutaj zwrócić na pole wyboru Stosuj DXVA do zarządzania kolorami.

Zaznaczenie tego pola wyboru pozwala na dostosowanie ustawień przy pomocy karty wideo. Pozwala to na dostosowanie kolorów i jednoczesne używanie DXVA. Działa to jednak tylko w systemach Windows Vista i nowszych.

Jeśli nie ma zaznaczenia tego pola wyboru, to w proces odtwarzania wideo dodatkowo zaangażowany jest LA Video Processor. Gwarantuje on możliwość nastrojenia jasności, kontrastu i nasycenia. No, ale tutaj można będzie zapomnieć o DXVA. Ponadto, ze względu na programowe przetwarzanie obrazu, zwiększy się obciążenie procesora komputera.

Dodatkowe ustawienia wideo

Dodatkowe ustawienia wideo znajdują się w Ustawienia > Wideo.

Wybór generatora (renderera \ wizualizatora)

Na zakładce w Ustawienia > Wideo > zakładka Renderer można wybrać jeden z generatorów, a w rozszerzonym trybie ustawień - jeszcze je wstępnie ustawić.

Można także wybrać tryb <No video>, w którym nie ma dekodowania strumienia wideo. Może to być wygodne do odtwarzania teledysków jako tło muzyczne, a także do łączenia dźwięku jednego pliku z efektami wizualnymi drugiego.

UWAGA: aby była możliwość wyboru madVR, musi on być zainstalowany w systemie.

Ustawienia przewijania

Wszystkie pozostałe ustawienia globalne znajdują się w zakładce Podstawowe.

Dla funkcji przewijania można ustawić wartości dla przycisków przewijania i umożliwić przewijanie wg klatek kluczowych.

Domyślne proporcje obrazu

Domyślne proporcje obrazu mogą być użyteczne, jeżeli jest wiele plików wideo z proporcjami, które nie odpowiadają rzeczywistym. Na przykład, większość horyzontalnych stereoskopowych ma proporcje 16:9, zamiast poprawnych 32:9.

Wpływanie na tryb "Na wierzchu innych okien"

Można ustawić wymuszenie włączenia trybu "Na wierzchu wszystkich okien", które pomaga w oglądaniu filmów i zajmowaniu się inną ważną rzeczą jednocześnie: pracujesz w jakimś programie i oglądasz film, a gdy zajdzie potrzeba skoncentrowanie się tylko na programie, wstrzymujesz odtwarzanie filmu - okno LA przechodzi na drugi plan.

Może to również pomóc, jeśli w trybie pełnoekranowym nie znika pasek zadań.

Obracanie wideo pod dowolnym kątem

Istnieje wiele plików wideo wykonanych w pionie lub pod kątem. Na szczęście Light Alloy od wersji 4.7.1 ma możliwość obracania takich filmów. Aby obrócić obraz wideo należy włączyć funkcję alternatywnych skrótów klawiszowych. Można to zrobić na dwa sposoby:

 • w Ustawienia > Klawiatura > zakładka Alternatywne;
 • w menu kontekstowym przycisku Minimalizuj.

Po tym menu kontekstowe przycisku Minimalizuj staje się w pełni dostępne:

W tym menu kontekstowym należy wybrać punkt "Obrót wideo wg osi Z", wtedy obraz może być obracany przyciskami + i - klawiatury numerycznej. Krok obrotu wynosi 10 stopni.

Obracanie wg osi X działa w następujący sposób:

Obracanie wg osi Y działa w następujący sposób:

Obrót wokół osi Z odbywa się w zależności od układu współrzędnych biegunowych:

Układ współrzędnych biegunowych

Uwaga: funkcja ta działa tylko z poniższymi generatorami:

 • VMR-7 RL;
 • VMR-9 RL;
 • EVR CA;
 • EVR Sync.

Obracanie wg osi X, Y - jest to obracanie w perspektywie. Może się przydać podczas podglądu wideo z wieloma kątami widzenia kamery.