Smooth Video Project - Pomoc dla Light Alloy

Smooth Video Project

SmoothVideo Project (SVP) — pakiet oprogramowania do zwiększenia płynności wideo, pozwalający na oglądanie filmów na komputerze z niezwykłym wręcz odwzorowaniem dynamiki i maksymalną płynnością. Zwiększenie płynności osiągane jest poprzez dodawanie sekwencji klatek pośrednich do wideo źródłowego. Różnica między zwykłym wideo (24 klatki na sekundę) i ze zwiększoną płynnością (60 fps) przedstawiona jest poniżej:

Bardziej czytelne efekty zwiększenia płynności można zobaczyć na oficjalnej stronie programu. Można tam również pobrać (nieco niżej) przykłady wideo; standardowego i ze zwiększoną płynnością.

Pakiet Smooth Video Project składa się z:

  • dekodera FFDShow, przetwarzającego wideo przy pomocy AviSynth;
  • specjalnego skryptu sterującego, w którym zastosowano zmodyfikowaną wersję biblioteki MVTools, umożliwiającą wykonanie kompensacji ruchu;
  • części graficznej — Menedżera SVP — do zarządzania ustawieniami zwiększania płynności i tworzenia profili ustawień dla plików wideo o różnych rozdzielczościach.

SVP może być wykorzystywany w jakimkolwiek odtwarzaczu wideo, pozwalającym na podłączenie FFDShow jako zewnętrznego dekodera, a w szczególności w Light Alloy.

Instalacja i ustawienia

Pakiet SVP jest dostępny na oficjalnej stronie w kilku wariantach. Zalecane jest pobranie wersji z AviSynth i FFDShow w komplecie, ponieważ SVP nie korzysta z najnowszej, finalnej wersji AviSynth, ale z innej, trochę starszej; także metody pracy z FFDShow czasami mogą się zmienić. Oczywiście, te wersje AviSynth i FFDShow będą również współpracować z innymi podstawowymi działaniami bez jakichkolwiek ograniczeń w funkcjonowaniu.


Aby SVP pracował należy:

  1. uruchomić Menedżer SVP;
  2. sprawdzić, czy w łańcuchu filtrów wideo został dodany FFDShow Video Decoder lub FFDShow Raw Filter (w zależności od wersji FFDShow).

Menedżer SVP zarządza wszystkimi procesami zwiększania płynności. Otrzymuje on sygnał wychodzący z FFDShow, przetwarza go i zwraca z powrotem. Dlatego też bez FFDShow w łańcuchu filtrów nic z tego nie wyjdzie. Ponadto, Menedżer SVP zarządza ustawieniami zwiększania płynności, które można skonfigurować pod różne stopnie płynności i, odpowiednio, wczytać do komputera.

FFDShow Video Decoder jest nie tylko kodekiem, ale i filtrem przetwarzania końcowego sygnału wideo, dlatego można go podłączyć do dowolnego sygnału wideo. Aby to zrobić, należy wykonać następujące czynności:

  • uruchom ustawienia FFDShow: Start > Programy > FFDShow > Konfiguracja dekodera wideo;
  • w sekcji Kodeki w pozycji "Nieskompresowany" (Raw video) ustaw "Wszystkie" (all supported).

Uwaga: jeśli FFDShow używany jest jak kodek, to nie ma potrzeby aktywowania Raw video.

Używanie w Light Alloy

SmoothVideo Project może działać w Light Alloy zarówno z kodekami zewnętrznymi, jak i wbudowanymi, jednak musi zostać spełniony jeden warunek: w Ustawienia > Kodeki obowiązkowo musi być odznaczone pole wyboru Ignoruj kodeki systemowe. Inaczej nie zostanie wczytany komponent FFDShow i nie nastąpi zwiększenie płynności.