Suwaki regulacyjne - Pomoc dla Light Alloy

Suwaki regulacyjne

Suwaki regulacyjne są aktywnymi paskami przy krawędziach obszaru wideo, za pomocą których można dostosować różne działania; np. skalowanie i głośność.

Za pomocą suwaków regulacyjnych można zmieniać następujące parametry:

Rozmiar i wygląd suwaków regulacyjnych ustawia się dla trybu okna i pełnoekranowego niezależnie od siebie, natomiast funkcje są jednakowe dla tych dwóch trybów.

Sterowanie suwakami odbywa się za pomocą myszki. Trzeba tylko przesunąć myszkę do odpowiedniego boku obszaru wideo i później używać lewego przycisku myszki lub rolki. Po wciśnięciu i przytrzymaniu lewego przycisku przesuwamy kursor po suwaku w górę/w dół (albo w lewo/w prawo) lub po prostu klikamy na suwaku w odpowiednim miejscu.

Suwaki regulacyjne są przystosowane do bardziej złożonego sterowania:

  • ŚPM resetuje suwak regulacyjny do wartości domyślnej;
  • PPM otwiera menu kontekstowe, gdzie można przełączać funkcje suwaka lub wyłączyć go całkowicie. Niekiedy w menu kontekstowym są pozycje odnoszące się do samego suwaka regulacyjnego (tylko przy szybkości odtwarzania i przewijaniu);
  • Jeśli przytrzymamy wciśnięty LPM na suwaku przewijania, to przeskoki będą wykonywane cyklicznie, raz na sekundę.

Ustawienia suwaków regulacyjnych

Wszystkie potrzebne ustawienia znajdują się w Ustawienia > Myszka > zakładka Suwaki regulacyjne. Zwróć uwagę: rozmiary "Szerokości 1" i "Szerokości 2" odpowiadają odpowiednio "Schematowi 1" i "Schematowi 2".

Ograniczenia suwaków regulacyjnych

Pomimo dużych starań, aby suwaki regulacyjne były jak inne narzędzia zarządzania odtwarzaczem, zakłócają one działanie dwóch innych instrumentów: obszarów wideo i wyświetlania paneli w trybie pełnoekranowym. Przy włączonych suwakach regulacyjnych nie są wyświetlane po najechaniu kursorem panele instrumentów, ponieważ suwaki mają dużo wyższy priorytet i dlatego przechwytują najechanie kursorem. Aby to jakoś pogodzić można wyłączyć górny i dolny suwak (oba, jeden jest niewystarczający), a zostawić tylko boczne. Będą wtedy, po najechaniu kursorem, widoczne zarówno panele instrumentów jak i boczne suwaki regulacyjne.