Skórki - Pomoc dla Light Alloy

Skórki

Wygląd zewnętrzny odtwarzacza można zmieniać za pomocą skórek. Skórki pozwalają na zmianę głównego okna odtwarzacza, menu kontekstowego, wyskakujących podpowiedzi i pełnoekranowego menu otwierania plików.

Wybór skórki

Skórki można wybierać dwoma sposobami.

Po pierwsze, można wejść w Ustawienia > Interfejs > zakładka Skórka i tam wybrać tę, która spodoba się nam najbardziej. Warto nadmienić, że zakładka wyboru skórek wczytuje się tym dłużej, im więcej skórek jest do wyboru. Aby zamienić skórkę, nie należy wychodzić z ustawień, a wykonać dwukrotne kliknięcie LPM na wybranej skórce.

Po drugie, skórkę można wybrać w menu kontekstowym przycisku O programie. Jednakże nie ma w liście nazw skórek tylko nazwy plików. Jest to szybsza metoda, a nazwy plików i nazwy skórek są bardzo podobne. Po wybraniu skórka od razu zostaje zamieniona.

Instalacja dodatkowych skórek

Pewna liczba skórek jest dostarczana wraz z odtwarzaczem, ale w rzeczywistości jest ich dużo więcej. Pełna kolekcja skórek znajduje się w oddzielnym wątku forum.

Pobrany plik z rozszerzeniem .las należy umieścić w folderze programowym wg adresu: Light Alloy > Skins >.