Zmiana rozmiarów okna - Pomoc dla Light Alloy

Zmiana rozmiarów okna

Zmiana rozmiarów okna odtwarzacza może się wydarzyć po wystąpieniu jednego z trzech poniższych zdarzeń:

  • uruchamianie samego odtwarzacza;
  • wczytanie filmu;
  • użytkownik w dowolny sposób zmienił granice.

Jednakże, nie wszyscy użytkownicy tolerują taką samowolę. Komuś może się nie spodobać, że podczas wczytywania pliku odtwarzacz przechodzi do pełnego ekranu, komuś innemu - czarne paski, które pojawiają się w efekcie ręcznej zmiany rozmiarów odtwarzacza (nie mylić z czarnymi paskami, które stanowią integralną część wideo), a niektórzy wręcz przeciwnie, bardzo chcą dopasować odtwarzacz do jednej czwartej ekranu monitora.

Dlatego Light Alloy dysponuje rozległymi możliwościami do dokładnej i automatycznej lokalizacji okna oraz określenia jego rozmiarów.

Można zdecydować, jak powinien zachować się odtwarzacz po rozpoczęciu odtwarzania; czy ma zachować domyślny rozmiar okna lub przełączyć na pełny ekran. Również okno odtwarzacza niekoniecznie musi być umieszczone po środku ekranu.

Ustawienia zmiany rozmiarów okna podczas wczytywania pliku połączone są z działaniami funkcji "Rozmiar początkowy". Jak widać, znajduje się tutaj bardzo bogate pole dla własnej kreatywności. Ponadto, jeśli jest wyłączona opcja Dopasuj rozmiar okna do wideo i naciśniemy klawisz Home (Rozmiar początkowy), to zostaną usunięte czarne paski w oknie wideo.

Jeśli nie chcemy widzieć czarnych pasków w oknie wideo, należy aktywować opcję Utrzymuj proporcje wideo podczas zmiany rozmiaru okna (Ustawienia > Interfejs > zakładka Wygląd zewnętrzny, dostępne w trybie rozszerzonym ustawień).

Przy zmianie rozmiarów okna myszką będą brane pod uwagę proporcje obrazu i, odpowiednio, nie będzie możliwe tworzenie się czarnych pasów. Opcja ta ma jednak pewne ograniczenia i wady, a w szczególności, nie dopuszcza do włączenia opcji Nie zezwalaj na przesunięcie okna poza obszar roboczy bieżącego monitora. Co prawda, nie jest ona zalecana do stosowania, niemniej jednak, dla niektórych użytkowników może okazać się przydatna.

Miłośnikom dokładnego ustawiania rozmiarów okna odtwarzacza zalecane jest również zwrócenie uwagi na Tryb alternatywnych skrótów klawiszowych (Ustawienia > Klawiatura > zakładka Alternatywne.