Zrzuty ekranu i miniatury - Pomoc dla Light Alloy

Zrzuty ekranu i miniatury

Light Alloy jest w stanie wykonać pojedyncze zrzuty ekranu, pakiety zrzutów ekranu i galerię miniatur. Ułatwia to niesamowicie pracę tych, którzy zachowują na komputerze tylko zrzuty ekranu, a same filmy - albo na płytach, albo za każdym razem od nowa je pobierają.

Uwaga: jeśli w OSD > zakładka Podstawowe > blok ustawień Metoda nakładania zostanie wybrane razem z wideo, to wszystkie komunikaty OSD zostaną zachowane na zrzucie jako część obrazu.

Ustawienia zrzutów ekranu i galerii miniatur

Konfigurację zrzutów i galerii miniatur można przeprowadzić w Ustawienia > Wideo -> zakładka Zrzuty ekranu:

Komunikaty na OSD zostaną nałożone i w pojedynczych zrzutach, i w pakietach zrzutów.

W komunikatach na OSD można wykorzystać te same parametry i zasady, co w linii informacyjnej.

O specjalnych formatach zapisu zrzutów można przeczytać w FAQ.

Tworzenie zrzutów ekranu i galerii miniatur

Tworzenie zrzutów ekranu i galerii miniatur wykonujemy za pomocą przycisku Zapisz klatkę i jego menu kontekstowego:

Zapisywanie pojedynczej klatki

Zapisywanie pojedynczej klatki wykonujemy wciskając LPM na Zapisz klatkę. Plik zostanie zapisany w folderze, który został wskazany w ustawieniach. Nazwa pliku zostanie przydzielona automatycznie na podstawie nazwy pliku wideo i pozycji na osi czasu. Za pomocą menu kontekstowego przycisku można skopiować klatkę do schowka systemowego, nie zapisując go na dysku.

Zapisywanie pakietu zrzutów ekranu

Zapisywanie pakietu zrzutów wykonujemy za pomocą menu kontekstowego przycisku Zapisz klatkę. Zostanie on zapisany do folderu, który został wskazany w ustawieniach (we wskazanym formacie). Zrzutów będzie sześć (ilość można zmienić w ustawieniach specjalnych "ScreenshotsPack_Count"). Jeśli już tam jest taki pakiet zrzutów, to zostanie on nadpisany.

Zapisywanie galerii miniatur

Zapisywanie galerii miniatur również wykonujemy za pomocą menu kontekstowego przycisku Zapisz klatkę. Jednakże po wybraniu tej funkcji z menu, pojawi się okno ustawień:

Następnie należy wybrać miejsce zapisu (domyślnie - folder, który został wskazany w ustawieniach zrzutów). Należy zwrócić uwagę, że zapis galerii miniatur tworzony jest w formacie i jakości, które zostały określone w Ustawienia > Wideo > zakładka Zrzuty ekranu. W oknie zapisu nie należy zmieniać formatu obrazu.

Po zapisaniu, w folderze pojawi się karta z galerią miniatur w takiej formie: