Radio internetowe - Pomoc dla Light Alloy

Radio internetowe

Light Alloy potrafi odtwarzać radio online. Oprócz tego odtwarzacz posiada specjalne okno dialogowe, w którym można wybrać dla siebie jedną z tysięcy stacji radiowych z całego świata. To okno dialogowe nazywa się "Katalog internetowych stacji radiowych".

Katalog internetowych stacji radiowych

Katalog internetowych stacji radiowych można otworzyć na kilka sposobów:

 • Przy pomocy menu kontekstowego przycisku Dodaj plik(i) do Listy odtwarzania;
 • Przy pomocy Ogólne menu kontekstowe > Plik;
 • Przy pomocy skrótu klawiszowego Ctrl+F2;
 • W trybie audio odtwarzacza, przy pomocy przycisku Internetowe stacje radiowe;

Okno zawiera panel sterowania i dwa tryby:

 • Ulubione;
 • IceCast.

Panel sterowania umożliwia sterowanie odtwarzaniem wybranej stacji radiowej. Zduplikowane są tutaj przyciski z okna głównego, które jest z chwilą włączenia katalogu zablokowane.

W trybie IceCast wczytywana jest z Internetu lista stacji radiowych (około 2 MB) zawierająca tysiące pozycji z całego świata. Spośród tego zestawu stacji radiowych można wybrać interesujące nas pozycje i przenieść je do Ulubionych (przy pomocy menu kontekstowego).

Tryb Ulubione zawiera listę stacji radiowych opracowaną przez samego użytkownika. Stacje mogą być dodawane do Ulubionych na kilka sposobów:

 • skopiowanie z trybu IceCast;
 • skopiowanie wybranych wpisów z Listy odtwarzania (przy pomocy menu kontekstowego przycisku +);
 • poprzez wczytanie lub dodanie listy linków (przy pomocy menu kontekstowego przycisku +; dostępne formaty .aimppl, .rsd, własny format .lau);
 • ręczne wprowadzanie (za pomocą przycisku na panelu sterowania + lub skrótu klawiszowego Insert);

Żeby słuchać stacji radiowej w jednym z dwóch trybów, wystarczy kliknąć na niej dwukrotnie, wcisnąć Enter lub wcisnąć przycisk Odtwarzaj wybrany na panelu sterowania.

Dodatkowe funkcje Katalogu internetowych stacji radiowych

Sprawdzanie aktualności odsyłaczy

Pracuje tylko w trybie "Ulubione".

 1. Wybieramy żądane stacje.
 2. W menu kontekstowym przycisku - wybieramy punkt "Sprawdź dostępność wybranych stacji radiowych".

Stacje, które są niedostępne będą koloru szarego.

Może być również użyteczne pole wyboru "Aktualizuj nazwę stacji radiowej podczas odtwarzania" w Ustawieniach Katalogu internetowych stacji radiowych. Jeśli jest ono aktywne, to podczas odtwarzania będzie można pobrać nazwę stacji z serwera stacji. Jeśli nie wprowadzono danych w kolumnach "Format" i "VBR/CBR", to one również zostaną pobrane z serwera.

Nawigacja

Do nawigacji po wykazie stacji można używać:

 • + / - przechodzenie do następnej/poprzedniej stacji;
 • Ctrl++ / Ctrl+- przeskok o 10 stacji;
 • Alt++ / Alt+- przeskok o 100 stacji.

Aby szybko przejść do konkretnej linii można skorzystać z zestawu cyfr:

 • 1-9 - zwykłe używanie klawiatury numerycznej po prawej stronie;
 • 10-99 - przytrzymując Ctrl;
 • 100-999 - przytrzymując Alt.

Wyszukiwanie

Wyszukiwanie działa z kolumnami "Nazwa" i "Gatunek".

Jeśli pole wyszukiwania podświetlone zostało na żółto, oznacza to, że wyświetlana jest lista tylko tych stacji, które odpowiadają wyszukiwaniu.

Filtrowanie

Istnieje kilka metod filtrowania:

 • przy pomocy ustawień filtrowania;
 • przełączając pokazywanie/ukrywanie sekcji stacji radiowych.

Ustawienia filtrowania

Ustawienia filtrowania wywołujemy przy pomocy menu kontekstowego Ustawień Katalogu internetowych stacji radiowych.

Okno opcji filtrowania wygląda następująco:

Pozwalają one na:

 • ukrywanie wierszy z określonymi słowami w nazwach i adresach;
 • wyświetlanie tylko określonego formatu strumienia (mp3, aac, itp.);
 • wyświetlanie tylko tych stacji, które spełniają kryteria odnośnie minimalnej i maksymalnej prędkości transmisji (np. od 96 do 256 kbps).

Sekcje stacji radiowych

Każda stacja radiowa może być przypisana do jednej z siedmiu sekcji. Można to zrobić za pomocą formularza edycyjnego lub menu kontekstowego przycisku Szukaj. Sekcje można dowolnie nazwać i przypisać każdej z nich unikatowy kolor. Ponadto, przy pomocy menu kontekstowego przycisku Szukaj można określić, które sekcje zostaną wyświetlone w oknie. Szybciej można to zrobić za pomocą Ustawień Katalogu stacji radiowych, zaznaczając lub odznaczając tam pola wyboru obok każdej sekcji.

Ponadto, każda sekcja może mieć swój własny kolor, który określamy w Ustawieniach Katalogu stacji radiowych.

Dziennik z ostatniej sesji

Włączenie dziennika

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o ostatniej sesji internetowej, to można włączyć jej rejestrowanie. Działa to w następujący sposób:

 • zamknij Light Alloy;
 • utwórz w folderze programu pusty plik o nazwie DCB.log;
 • uruchom Light Alloy;
 • otwórz radio internetowe i uruchom stację radiową.

Zawartość dziennika

W pliku dziennika można znaleźć (jeśli są dostępne) następujące informacje:

Element Opis
Audioinfo samplerate (częstotliwość próbkowania); bitrate (przepływność); channels (liczba kanałów)
Bitrate przepływność
Desc opis internetowej stacji radiowej
Genre gatunek muzyczny
ICYSong tytuł utworu
metaTags: StreamTitle meta tagi: aktualny tytuł
Name nazwa internetowej stacji radiowej
OnShoutMetaData nazwa internetowej stacji radiowej
Server serwer strumieniujący
Server Type typ serwera strumieniującego
Url odnośnik do strony internetowej

Nagrywanie

Light Alloy pozwala na zapis stacji radiowych do pliku. Można zapisywać plik nieprzerwanie, jaki i z podziałem na utwory. Zdefiniować to można, a także szablon dla nazwy pliku i miejsce jego zapisu, w Ustawienia > Dźwięk > zakładka Radio.