Podgląd obrazu na żywo - Pomoc dla Light Alloy

Podgląd obrazu na żywo

Podgląd przy przewijaniu plików wideo pozwala orientować się po scenach z filmu ukazujących się w okienku z kadrem w punkcie najechania myszką na oś czasu. Wygląda to tak:

Rozmiar okna można ustalić w ustawieniach lub dostroić rolką przy wciśniętym PPM.

Dodatkowo, można punktowo przesuwać wskaźnik myszki wraz z oknem podglądu podczas poszukiwania żądanej sceny za pomocą rolki myszki i wciśniętym klawiszu Alt, Ctrl lub Shift. Wpływ na powyższe ma krok przewijania podglądu. Zapobiega to również przed wyjściem wskaźnika myszki poza przedziały skali osi czasu i zaniknięciem okna podglądu.

Ustawienia podglądu

Ustawienia podglądu znajdują się w Ustawienia > Wideo > zakładka Podgląd:

Korzystanie z podglądu wymaga dodatkowych zasobów CPU/GPU. Dlatego jest mieszany wariant jego użycia: Gdy myszka na osi czasu (z możliwością wł./wył. za pomocą wciśnięcia rolki myszki. W tym wariancie po wciśnięciu środkowego przycisku myszki (ŚPM - rolka) włącza się/wyłącza tryb podglądu (w tym zachodzi ponowne wczytanie pliku z zapisem ustawień). Przy wyłączonym trybie zasoby na podgląd nie są wydatkowane, a po włączeniu - podgląd działa po najechaniu myszką na oś czasu.