Dodawanie plików za pomocą okien dialogowych - Pomoc dla Light Alloy

Dodawanie plików za pomocą okien dialogowych

Dodawanie plików / folderów za pomocą okien dialogowych

Dostępnych jest kilka okien dialogowych, za pomocą których można dodawać pliki lub foldery do listy odtwarzania. Można wywołać menu tej funkcji klikając PPM na poniższej ikonie w pasku narzędzi listy odtwarzania:

Dodawanie plików do listy odtwarzania za pomocą okien dialogowych

Poszczególne okna dialogowe zostały poniżej objaśnione.

a. Standardowe okno dialogowe

Dodaj plik za pomocą standardowego okna dialogowego

- jest to standardowe okno systemu Windows.

b. Pełnoekranowe okno dialogowe

Dodaj plik za pomocą pełnoekranowego okna dialogowego

(Kliknij na obrazek, aby powiększyć)

- okno przeznaczone dla telewizorów i pilotów zdalnego sterowania, zawiera tylko niezbędne elementy interfejsu użytkownika. Może być również w pełni sterowane przyciskami , , , , Tab i Enter. Kolory w tym oknie dialogowym określane są przez skórkę.


c. Rozszerzone okno dialogowe

Dodaj plik za pomocą rozszerzonego okna dialogowego

- jest to bardzo funkcjonalne okno dialogowe otwierania/dodawania (zawiera wszystkie rodzaje dysków i urządzeń, w tym sieciowe, ulubione, różne rodzaje dodawania i inne). Jednak używanie może być bardzo powolne (w zależności od konfiguracji PC) w katalogu z setkami lub tysiącami plików.

Można szybko otworzyć plik poprzez dwukrotne kliknięcie LPM.

Ulubione

W rozszerzonym oknie dialogowym znajdują się dwa przyciski: Ulubione i Dodaj.

Aby dodać folder do listy ulubionych należy wykonać następujące czynności:

  • kliknij dwukrotnie na folder w okienku folderów po lewej stronie okna;
  • a następnie naciśnij przycisk Dodaj.

Aby dostać się do listy ulubionych należy kliknąć przycisk Ulubione.

Tryb ulubionych

Tryb ulubionych

Z okna ulubionych można otworzyć dany folder na dwa sposoby w oknie rozszerzonym:

  • klikając dwukrotnie nazwę folderu;
  • wybrając żądaną nazwę folderu, a następnie naciskając przycisk Przejdź.

U góry okna widać ścieżkę do folderu otwartego w rozszerzonym oknie dialogowym. Kliknięcie na strzałkę po prawej stronie tego pola spowoduje wyświetlenie menu rozwijanego z ostatnio używanymi ścieżkami w rozszerzonym oknie dialogowym.

Rozwijane menu

Przyciskami w lewym górnym rogu można przewijać listę ostatnio używanych ścieżek.

Aby wyjść z trybu ulubionych należy kliknąć przycisk Ulubione.

d. Okno dialogowe zorientowane na TV

Okno dialogowe zorientowane na TV

- jest uproszczoną wersją rozszerzonego okna dialogowego. Ze względu na zastosowanie minimalnej informacji o pliku działa w folderach z setkami plików szybciej, niż rozszerzone okno dialogowe. Jest jedynym oknem dialogowym, w którym można ustawić kolor i rozmiar czcionki (od małego do bardzo dużego), wedle upodobań użytkownika - można leżeć na kanapie, popijać sok i przy pomocy myszki bezprzewodowej sterować odtwarzaniem ;).

e. Dodawanie folderów do listy odtwarzania

Dodawanie folderów do listy odtwarzania

- standardowe okno systemu Windows służące do otwierania folderów, uzupełnienie standardowego okna dialogowego. Funkcja ta jest sprawniej realizowana w rozszerzonym oknie dialogowym i zorientowanym na TV.