Lista odtwarzania - Pomoc dla Light Alloy

Lista odtwarzania

Lista odtwarzania znajduje się z prawej strony panelu odtwarzacza i znajdują się w niej wszystkie pliki do odtworzenia.

Do zarządzania Listą odtwarzania jest jego własny pasek narzędzi, specjalne menu kontekstowe i, jak to zwykle bywa, blok trzech przycisków w głównym panelu sterowania.

Lista odtwarzania pracuje w dwóch trybach:

  • tryb normalny (w tym tryb audio);
  • tryb folderów.

Tryby przełącza się za pomocą menu kontekstowego przycisku Lista odtwarzania.

Normalna Lista odtwarzania

W normalnej Liście odtwarzania pliki dodawane są do kolejki przez użytkownika i za pomocą bloku funkcji Automatyczne wyszukiwanie i dodawanie plików do listy odtwarzania (Ustawienia > Lista odtwarzania). Pliki w kolejce można przesuwać myszką, a nowe dodawać na dowolną pozycję. Jednakże, można pliki odtwarzać nie tylko wg ustalonej kolejki odtwarzania, ale i w kolejności losowej. Można również powtarzać odtwarzanie jednego pliku.

Powtarzanie odtwarzania

Można to zrobić na dwa sposoby:

  • powtarzanie listy odtwarzania - kliknij na przycisk Powtórz listę odtwarzania;
  • powtarzanie pliku - za pomocą menu kontekstowego przycisku Powtórz listę odtwarzania.

Dodawanie plików do listy odtwarzania

Na dodawanie plików do listy odtwarzania znaczący wpływ mają te opcje:

Obsługuje ona zachowanie przycisków Otwórz plik i Dodaj plik(i) do listy odtwarzania, a także przeciąganie wybranych plików na różne części okna odtwarzacza.

Jeśli zaznaczymy Zawsze dodawaj, to oba przyciski i przeciąganie podczas dodawania nowych plików zachowa również stare. Jeśli zaznaczymy Zawsze zamieniaj, to oba przyciski i przeciąganie wyczyszczą listę przed dodaniem nowego pliku. Tryb uniwersalny realizuje tradycyjny dla Light Alloy schemat, gdzie Dodaj pliki do listy odtwarzania nie czyści listy, a Otwórz plik - czyści. Przeciąganie plików (oprócz przeciągania na listę) w trybie uniwersalnym również oczyszcza listę odtwarzania.

Automatycznie dodawanie plików do listy odtwarzania

Light Alloy jest w stanie automatycznie dodawać do listy odtwarzania podobne lub wszystkie pliki. Zostało to szczegółowo opisane w oddzielnej sekcji Automatyczne dodawanie plików.

Odczytywanie sygnatury pliku do wyświetlenia czas trwania

Jeśli opcja Odczytuj sygnaturę pliku do wyświetlania czasu trwania jest włączona, odtwarzacz w trakcie dodawania plików do listy odtwarzania odczyta sygnatury tych plików i zapisze je w bazie danych (ms.xml). Jeśli po odtworzeniu pliku zostanie on usunięty z listy odtwarzania, a następnie dodany ponownie, czas trwania pliku zostanie wyświetlony, tak więc będzie wiadome, że ten plik był już odtwarzany.

Zwróć uwagę:

  • Uaktywnienie tej opcji może prowadzić do tego, że dodawanie plików do listy odtwarzania będzie trwało dłużej, a odtwarzacz będzie się nieco wolniej uruchamiał (ze względu na wczytywanie bazy danych ms.xml).

Szybkie wyszukiwanie

Inną ciekawą cechą listy odtwarzania jest funkcja szybkiego wyszukiwania. Aby ją wywołać należy zastosować kombinację klawiszy Shift+W lub użyć menu kontekstowego listy odtwarzania.

Szybkie wyszukiwanie znajdzie pierwszy wpis na liście, który odpowiada tekstowi wpisanemu w pole wyszukiwania. Aby wpisać tekst, kursor myszki powinien znajdować się nad polem szybkiego wyszukiwania.

Korzystaj ze strzałek / na klawiaturze, aby przewinąć do innych odpowiednich wyników wyszukiwania, które zawierają słowo wprowadzone w polu wyszukiwania.

Aby ponownie ukryć pole szybkiego wyszukiwania należy zastosować kombinację klawiszy Shift+W (kursor podczas tego powinien znajdować się nad polem wyszukiwania) lub użyć menu kontekstowego.

Zarządzanie listami i ich przełączanie

Light Alloy wspiera pracę z wieloma listami równocześnie. Ze względu na ograniczenia silnika skórek, przełączanie nie jest realizowane zakładkami, a za pomocą menu kontekstowego: przycisku listy odtwarzania i panelu listy odtwarzania.

Aby określić liczbę list i ich nazwy należy użyć klawiszy Ctrl+P lub wywołać menu kontekstowe przycisku Lista odtwarzania i wybrać w nim funkcję Menedżer list odtwarzania. W otwartym oknie dialogowym można utworzyć, zmienić nazwę i usunąć listy: