Zewnętrzna lista odtwarzania - Pomoc dla Light Alloy

Zewnętrzna lista odtwarzania

Zewnętrzna lista odtwarzania faktycznie jest oknem-panelem. Można w nim sterować odtwarzaniem plików bez korzystania z głównego okna odtwarzacza.

Za pomocą zewnętrznej listy odtwarzania można przeprowadzić prezentacje: na projektorze widoczne jest okno wideo po otworzeniu na pełnym ekranie, a na monitorze znajduje się panel sterowania tego okna. W rezultacie widzowie widzą tylko prezentację, ale nie widzą kursora myszy oraz nie rozprasza ich sterowanie listą zewnętrzną.

Aby otworzyć zewnętrzną listę odtwarzania należy użyć klawiszy Alt+P lub wybrać w ogólnym menu kontekstowym Okno > Lista odtwarzania w oddzielnym oknie.

Można wyłączyć wewnętrzną listę i pozostawić tylko zewnętrzną. Aby to wykonać należy przejść do Ustawienia > Interfejs > zakładka Lista odtwarzania i włączyć opcję Lista odtwarzania w oddzielnym oknie. W rezultacie zawsze będzie otwierana tylko zewnętrzna lista odtwarzania.