Komunikaty na ekranie (On Screen Display - OSD) - Pomoc dla Light Alloy

Komunikaty na ekranie (On Screen Display - OSD)

OSD wyświetla różne komunikaty serwisowe z odtwarzacza. Między innymi - komunikat o zmianie głośności, przełączeniu audio, napisów, itd.

Ustawienia OSD można znaleźć w Ustawienia > OSD. Komunikaty OSD można wyłączyć na zakładce Podstawowe, w bloku Metoda nakładania należy wybirać opcję nie pokazuj.

Jedną z funkcji komunikatów na ekranie jest Linia informacyjna.