Zarządzanie myszką - Pomoc dla Light Alloy

Zarządzanie myszką

Całe zarządzanie myszką można podzielić na następujące części:

  • funkcje ogólne;
  • zarządzanie sektorami panelu wideo;
  • zarządzanie rolką myszki;
  • sterowanie za pomocą ikony w Obszarze powiadomień;
  • ustawienia panelu podglądu na osi czasu.

Funkcje ogólne

Można dostosować działanie większości kliknięć myszką w oknie głównym. Jednak istnieją pewne działania, które nie mogą być modyfikowane, tj. pojawianie się menu kontekstowego po kliknięciu PPM.

Ustawienia takiego sterowania znajdują się w Ustawienia > Myszka > zakładka Ogólne.

Ogólnie rzecz biorąc, każda funkcja robi dokładnie to, na co wskazuje jej nazwa. Poniżej znajduje się wyjaśnienie funkcji zawierającej trzy punkty.

Funkcja Pauza + Przesuń okno + Przewijanie działa następująco:

  • kliknięcie LPM na obszarze wideo ustawia odtwarzacz na pauzę;
  • jeśli w trybie okienkowym wciśniemy LPM i przesuniemy kursor, to nastąpi przesunięcie okna odtwarzacza;
  • jeśli w trybie pełnego ekranu wciśniemy LPM i przesuniemy kursor, to nastąpi przewijanie (w prawo - do przodu, w lewo - do tyłu).

Dla ŚPM można wybrać polecenie "Przełączaj funkcje rolki". Wyboru funkcji do przełączania można dokonać na zakładce "Rolka".

Light Alloy pozwala na wybranie działań dla dodatkowych przycisków myszki (4-ego i 5-ego), i mogą się one różnić od ustawień sterowników myszki. Ustawienia zawarte w sterownikach myszki mają wyższy priorytet i w takim przypadku przyciski będą zachowywać się, jak podano w sterownikach.

Zarządzanie sektorami panelu wideo

Zarządzanie sektorami panelu wideo rolką myszki pozwala ustawić różne działania dla rolki myszy. Zapewniono ustawienie działań dla rolki z udziałem modyfikatorów Shift, Ctrl, Alt.

Sterowanie za pomocą ikony w Obszarze powiadomień

Zarządzanie ikoną w Obszarze powiadomień przeprowadzamy w Ustawienia > System > zakładka Obszar powiadomień.

Będzie ono dostępne, jeśli z górnej listy rozwijanej zostanie wybrane zachowanie tworzące ikonę Light Alloy w Obszarze powiadomień.

UWAGA: jeśli dla podwójnego kliknięcia LPM przypisano dowolne działanie, to przetworzenie jednego kliknięcia lewego przycisku trochę się wydłuży: jest to normalne, gdyż oczekiwane jest drugie kliknięcie.

Zarządzanie sektorami panelu wideo

Zarządzanie sektorami panelu wideo pozwala na zarządzanie odtwarzaczem za pomocą 6 specjalnych stref obszaru wideo. Jest to bardzo szeroki temat, dlatego został opisany w oddzielnym rozdziale.