Zarządzanie klawiaturą - Pomoc dla Light Alloy

Zarządzanie klawiaturą

Całe zarządzanie klawiaturą można podzielić na:

  • niestandardowe kombinacje klawiszy;
  • alternatywne funkcje klawiszy (niestandardowe funkcje klawiszy numerycznych);
  • klawisze globalne (łącznie z przyciskami multimedialnymi klawiatury).

Alternatywne funkcje klawiszy

Wszystkie niestandardowe kombinacje klawiszy mogą być ustawiane w Ustawienia > Klawiatura > zakładka Podstawowe.

Aby zmienić kombinację, wystarczy umieścić kursor w interesującej nas linii, a następnie umieścić tam nową kombinację.

Aby anulować kombinację, nie zastępując jej inną, umieszczamy kursor w interesującej nas linii, wciskamy PPM i wybieramy Wyczyść zaznaczone.

Alternatywne skróty klawiszowe

Tryb alternatywnych skrótów klawiszowych przeznaczony jest przede wszystkim do dostrajania wskaźników procentowych za pomocą przycisków numerycznych. Zarówno na głównej klawiaturze, jak i na numerycznej.

Można go włączyć i skonfigurować w menu Ustawienia > Klawiatura > zakładka Alternatywne.

Działanie trybu alternatywnych skrótów klawiszowych:

  1. na głównej klawiaturze wciśnij cyfrę od 1 do 0 odpowiadającą temu, co chcesz dostroić (np. klawisz 7 - jasność);
  2. wciśnij + / -, aby zwiększyć/zmniejszyć wskazanie zgodnie z wartością kroku 10% lub cyfrę 0...9, aby szybko ustawić dokładną wartość 0,10,20...90%
    (aby ustawić 100% należy dwukrotnie wcisnąć 9).

Przy pomocy klawisza Ctrl można przeprowadzać ustawienia bardziej precyzyjnie:

  • Ctrl++ / - zmiana wskazania z krokiem o wartości 1%
  • Ctrl + dwa klawisze ustawiają dwucyfrową wartość indeksu, np. Ctrl+4+5 = 45%

Przy pomocy klawisza Alt i cyfr można dla Przewijania i Przesunięcia dźwięku wykazywać wartości ujemne, a dla Szybkości odtwarzania - wartości ułamków dziesiętnych.

Ponadto, wciskając F6 wyślemy okno odtwarzacza w minimalnym rozmiarze do lewego górnego narożnika ekranu (lokalizacja może ulec zmianie ze zmienną "ExtHotKey.GoWindow" w ustawieniach ukrytych).

Można zobaczyć w menu kontekstowym przycisku Minimalizuj, który tryb alternatywnych skrótów klawiszowych jest teraz aktywny.


Uwaga: alternatywne skróty klawiszowe mają dużo wyższy priorytet, niż dostosowywalne kombinacje klawiszy. Dlatego przypisywanie akcji do górnych, czy bocznych cyfr 0...9 nie ma sensu, jeśli alternatywne skróty klawiszowe zostały aktywowane.

Klawisze globalne

Kombinacje klawiszy globalnych sterują odtwarzaczem również wtedy, gdy nie jest on w centrum uwagi. Obejmuje to również multimedialne przyciski klawiatury.

Najbardziej znaną globalną funkcją jest "Anty-szef", która ukrywa wszystkie okna, ikonę w Obszarze powiadomień i na Pasku zadań, a także zatrzymuje odtwarzanie.

Konfigurację kombinacji klawiszy globalnych przeprowadzamy w Ustawienia > Klawiatura > zakładka Klawisze globalne.