Historia plików - Pomoc dla Light Alloy

Historia plików

Light Alloy jest w stanie zapisywać historię ostatnio odtwarzanych w nim plików. Nie, on jej nigdzie nie wysyła, ponieważ ten proces nie jest nikomu potrzebny. Jednakże zachowując historię odtwarzanych plików otrzymamy szereg udogodnień.

Są trzy pola wyboru, które włączają wyświetlanie historii plików i znajdują się one w Ustawienia > Zdarzenia.

Zapisywanie ustawień ostatnio odtwarzanych plików

W przypadku aktywowania opcji Prowadź historię ostatnio odtwarzanych plików, Light Alloy po zamknięciu pliku będzie zapisywał dla tego pliku ustawienia, tj.: ostatnia pozycja, czas trwania odtwarzanego pliku i jego wielkość, ostatnio wybrana ścieżka audio i napisy, ostatnio wybrana jasność/kontrast/nasycenie, etc.

Możesz zdecydować, czy podczas ponownego otwierania plików, mają one zostać otworzone z takimi samymi ustawieniami z jakimi zostały zamknięte. Do przechowywania ustawień multimediów można wybrać jedną z dwóch opcji:

 • Przewiń do miejsca ostatniego odtwarzania 1 - podczas otwierania pliku przez odtwarzacz zostanie on przewinięty do miejsca zatrzymania (w rzeczywistości 5 sekund wcześniej). Zostaną wybrane te same napisy i dźwięk, nawet gdy są wczytywane oddzielnie;
 • Zastosuj zapisane ustawienia wideo - podczas otwierania pliku zostaną zastosowane zapisane ustawienia dla wideo.

───

Historia odtwarzanych plików

Historię odtwarzanych plików włączamy za pomocą: Ustawienia > Zdarzenia > pole wyboru Prowadź historię ostatnio odtwarzanych plików. Składa się ona z dwóch części:

 • Ostatnio odtwarzane pliki;
 • Rozszerzona historia plików.

Pozycja menu kontekstowego "Lista ostatnio otwieranych plików"

Ostatnio otwierane pliki posiadają swoją listę 5-ciu ostatnio odtwarzanych plików, która znajduje się w menu kontekstowym przycisku Odtwarzaj / Wstrzymaj.
Ilość tę można zmienić w ustawieniach rozszerzonej historii plików, która jest opisana poniżej.

Okno dialogowe "Rozszerzona historia plików"

Rozszerzona historia plików zawiera wszystkie pliki, które były oglądane / odsłuchiwane dłużej, niż 30-ci sekund z informacjami na temat ich używania (oprócz tego, można ręcznie dodać wybrane pliki z Listy odtwarzania). Można ją wywołać za pomocą menu kontekstowego przycisku Odtwarzaj / Wstrzymaj lub wciskając klawisze Ctrl+H.

W tym oknie można również ręcznie dodawać pliki z listy odtwarzania. Jak to działa można przeczytać poniżej w opisie przycisku +.

(Kliknij na obrazek, aby powiększyć)

Aby odtworzyć dowolny plik z rozszerzonej historii, wystarczy kliknąć na nim dwukrotnie. Oczywiście, o ile nie został wcześniej usunięty lub zmieniony.

Przyciski

Zarządzanie rozszerzoną historią przeprowadzamy za pomocą przycisków znajdujących się w górnym rzędzie.

Filtrowanie Uruchamia filtrowanie historii wg zadanych kryteriów.
PPM - menu kontekstowe pozwala na pokazywanie i ukrywanie grup oraz przenoszenie wpisów między grupami.
Ustawienia rozszerzonej historii Otwiera okno dialogowe ustawień rozszerzonej historii.
PPM - menu kontekstowe pozwala na wybór elementów, które będą widoczne w tabeli.
+ Dodanie wybranych pozycji z Listy odtwarzania do historii. Najpierw należy zaznaczyć pliki w liście odtwarzania, a następnie otworzyć rozszerzoną historię plików, przejść do wiersza, w którym chcesz dodać wybrane pliki, a następnie kliknąć przycisk +.
PPM - menu kontekstowe pozwala na przeprowadzenie wymiany wpisów pomiędzy historią i listą odtwarzania, otwarcie pliku z określonej lokalizacji i zmianę jego nazwy. Oprócz tego, jeśli plik był otwierany więcej niż jeden raz, to opcja Szczegółowa historia pokaże, kiedy i przez jak długi czas plik był odtwarzany.
- Usuwa z historii wybrane linie.
PPM - menu kontekstowe pozwala na usunięcie wpisów o usuniętych plikach lub wszystkich wpisów.
Przejdź na początek listy - przenosi kursor na pierwszą linię.
Przejdź na koniec listy - przenosi kursor na ostatnią linię.

Kolumny

Dane przechowywane są dla każdego pliku w postaci:

 • grupa;
 • nazwa pliku;
 • uwagi;
 • data (ostatniego oglądania);
 • czas (ostatniego oglądania);
 • obejrzano (w procentach);
 • czas trwania;
 • rozmiar;
 • ilość (ile razy oglądano);
 • rozszerzenie;
 • ścieżka do pliku;

Grupa (Sekcja) - to kolumna, która pokazuje przynależność pliku do jednej z trzech grup. Domyślnie są to - ulubione, zwykłe i kosz. Jednakże za pomocą ustawień można zmienić nazwy tych grup. Każdy plik można przydzielić do każdej grupy. Można to zrobić za pomocą menu kontekstowego przycisku Filtrowanie. Tak więc, za pomocą tej kolumny można przydzielić specjalne pliki do specjalnych grup.

Uwagi - to komentarze tekstowe, które zapisywane są samodzielnie przez użytkownika. Może to być krótki opis filmu lub wyjaśnienie dlaczego film nie został jeszcze usunięty.

Obejrzano - to czas spędzony na oglądaniu filmu. Tutaj automatyczne pomijanie i zwiększenie tempa odtwarzania jest ignorowane. W zrozumieniu może pomóc np. to, że dsraopycxd.mp4, przy oglądaniu którego spędziłeś dwie godziny - to dobry film, godny zmiany nazwy na bardziej opisową. A np. ten videoplayback-118.flv z czasem oglądania wynoszącym 30 sekund w ciągu pół roku należałoby sprawdzić, co to za plik i prawdopodobnie usunąć.

Filtrowanie

Rozszerzona historia jest zazwyczaj bardzo obszerna. Dlatego, aby uprościć wyszukiwanie, zapewniono sortowanie i filtrowanie zawartości.

Sortujemy kolumny klikając na nagłówku żądanej kolumny.

Filtrowanie pomaga znaleźć żądany plik w ukrytych wpisach, a które nie spełniają określonych kryteriów. Aby przywrócić pełną listę tylko zostawić puste kryterium wyszukiwania.

Przy pomocy filtrowania można nie tylko znaleźć hit z końską nazwą w kluczowej frazie "Troja", ale również przypomnieć sobie, na którym odcinku serialu zatrzymałeś się pięć miesięcy temu. Wyszukujemy "House M.D.s05" i otrzymujemy listę już oglądniętych odcinków z pytaniem, od którego odcinka chcesz dalej oglądać - problem z pamięcią masz rozwiązany ;).

Filtrowanie działa równocześnie na wszystkich przyciskach. Zatem, jeśli wybierzesz najpierw filtrowanie wg uwag, a następnie - według nazwy pliku, to na liście pozostaną tylko te wpisy, które spełniają oba kryteria filtrowania jednocześnie. Identyfikowanie bieżących filtrów, ich przełączanie i opuszczanie, można wykonać za pomocą menu kontekstowego wyboru kolumny do filtrowania lub menu kontekstowego tekst do filtrowania.

Szczegółowa historia

Jeśli plik został odtworzony kilka razy przez czas dłuższy niż 30 sekund, to można otworzyć okno dialogowe ze szczegółowym przeglądem tych sesji odtwarzania. Można to zrobić na dwa sposoby:

 • za pomocą opcji Szczegółowa historia w menu kontekstowym przycisku +;
 • poprzez dwukrotne kliknięcie w komórce z ilością sesji.

W tym oknie wyświetlane są następujące informacje o sesji:

 • Data - data zatrzymania sesji;
 • Godzina - godzina zatrzymania sesji;
 • Odtworzono - czas odtwarzania tej sesji;
 • Zakończono - ostatnia pozycja odtwarzania w tej sesji.