Od czego zacząć? - Pomoc dla Light Alloy

Od czego zacząć?

Otwieranie pliku

Aby odtworzyć film należy go najpierw wczytać do odtwarzacza. Można to zrobić kilkoma sposobami, najprostszy - kliknięcie myszką na przycisk "Otwórz plik":

Ale można to zrobić jeszcze tak:

 • wciskając klawisz F2;
 • przeciągając pliki z Eksploratora Windows do programu.

Odtwarzanie DVD, Blu-ray, Audio CD

Szybki dostęp do DVD, Blu-ray lub płyt audio CD można uzyskać za pomocą opcji Otwórz dysk w menu kontekstowym:

Ta opcja wyświetla litery napędów od E do Z (jeśli są dostepne) z odpowiednią nazwą zawartości.

Proszę pamiętać:

 • Do odtwarzania kodowanych płyt Blu-ray musisz posiadać oprogramowanie firm trzecich. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w rozdziale ACCS Updater.

Tryb pełnego ekranu

Przejście programu do trybu pełnego ekranu lub przywrócenie go do pierwotnego okna można wykonać za pomocą przycisku znajdującego się w nagłówku:

Ale można to zrobić jeszcze tak:

 • z klawiatury, za pomocą klawisza Enter;
 • wciskając ŚPM;
 • dwuklikiem LPM na nagłówku okna lub na obszarze wideo.

Proszę pamiętać, że w niektórych skórkach przycisk Okno/Pełny ekran w nagłówku rozciąga odtwarzacz nie na pełny ekran, ale do normalnego okna. Wszystko zależy od projektanta skórki.

Regulacja dźwięku

Regulację dźwięku można przeprowadzić za pomocą suwaka widocznego na poniższym obrazku:

Można to zrobić jeszcze tak:

 • za pomocą klawiatury - strzałki / ;
 • używając rolki myszki.

Proszę pamiętać:

 • Nie ma potrzeby łapania i przeciągania suwaka - wystarczy kliknąć na żądanym położeniu.
 • Przy otwartej Liście odtwarzania można regulować dźwięk, ale w tym przypadku wskaźnik myszki musi znajdować się poza obszarem Listy odtwarzania.
 • Przycisk po lewej stronie pozwala całkowicie wyłączyć dźwięk, niezależnie od położenia suwaka.

Przeszukiwanie / Przewijanie pozycji odtwarzania

Można używać przesuwania pozycji odtwarzania wczytanego pliku, przeciągając LPM suwak odtwarzania:

Dostępne jest to również z klawiatury:

 • / (domyślnie: 5 sekund do tyłu / do przodu);
 • Shift+ / Shift+ (domyślnie: 30 sekund do tyłu / do przodu);
 • Ctrl+ / Ctrl+ (klatka do tyłu / klatka do przodu);

Uwaga: aby przesunąć pozycję odtwarzania, nie ma potrzeby przesuwania suwaka na osi czasu z wciśniętym LPM. Można także przenieść pozycję odtwarzania poprzez kliknięcie na wybranej pozycji na osi czasu.

Podstawowe polecenia

Główne funkcje zarządzania (domyślne):

Myszka:

Kliknięcie LPM na wideo Wstrzymanie
Wciśnięcie LPM + przesuwanie kursora na wideo Przesuwanie okna
Wciśnięcie LPM + przesuwanie kursora na wideo na pełnym ekranie Przewinięcie pliku o 15 sekund (wciśnięcie z prawej i przesunięcie w lewo -> przewinięcie do przodu, i na odwrót; czym dalsze wciśnięcie i przesunięcie - tym więcej jest przewijane)
Dwukrotne kliknięcie LPM Okno/Pełny ekran
Kliknięcie PPM na nagłówku lub panelu sterowania Menu kontekstowe
Kliknięcie PPM na wideo Ukryj/pokaż panel sterowania
Kliknięcie PPM na liście odtwarzania Menu kontekstowe listy odtwarzania
Kliknięcie ŚPM Okno/Pełny ekran
Rolka Regulacja głośności
LPM - lewy przycisk myszki
ŚPM - środkowy przycisk myszki
PPM - prawy przycisk myszki

Klawiatura:

Spacja Odtwarzaj/Wstrzymaj
Esc Zamknij Light Alloy
/ Przesuwanie pozycji odtwarzania
/ Zmiana poziomu głośności
~ (tylda) Ukryj/Pokaż panel sterowania
Enter Okno/Pełny ekran
Alt+Enter Maksymalizacja okna / Poprzedni rozmiar okna
Alt+Enter / Enter Maksymalizacja okna / Pełny ekran
PgUp / PgDn Poprzedni/Następny z listy odtwarzania
Backspace Przewinięcie na początek
+ / - na głównej klawiaturze Zoom wideo
+ / - na numerycznej klawiaturze Przesuwanie audio względem wideo
M Włączanie/Wyłączanie audio
S Pokaż/Ukryj napisy
/ Przełączanie strumieni audio
Shift+/ Przełączanie napisów #1
Ctrl+/ Przełączanie napisów #2

Funkcje te można zmienić w ustawieniach myszki i klawiatury.