Tryb folderów - Pomoc dla Light Alloy

Tryb folderów

Tryb folderów zamiast ręcznego tworzenia kolejki plików używa rzeczywistej zawartości folderów.

Tryb folderów nieznacznie różni się od automatycznego dodawania do Listy odtwarzania wszystkich plików:

 1. łączy w sobie listę i drzewko folderów, tj. można szybko przemieszczać się pomiędzy folderami;
 2. posiada mechanizm nie tylko wyszukiwania, ale i filtrowania plików (filtrowanie jest dostępne, jeśli zostaną wybrane "wszystkie formaty" nad drzewkiem folderów).

Przełączanie trybu folderów

Do przełączenia Listy odtwarzania w tryb folderów można użyć klawisza F11 lub menu kontekstowego przycisku Lista odtwarzania.

Również w menu kontekstowym jest opcja Zsynchronizuj pozycje na Listach odtwarzania, która odpowiada za to, aby podczas przejścia w tryb folderów wskazanie na wyjściu nastąpiło tam, gdzie znajduje się aktualnie odtwarzany plik. I odwrotnie, aby podczas przejścia wstecz na liście znalazł się plik, który w danej chwili jest odtwarzany.

Ustawienia trybu folderów

Więcej drobnych ustawień trybu folderów można wykonać za pomocą menu kontekstowego przycisku menu.

Skróty klawiszowe

Podczas pracy w trybie folderów można używać następujących skrótów:

 • Alt+F - otwiera panel ulubionych folderów do szybkiego przechodzenia pomiędzy nimi;
 • ] - minimalizuje/normalizuje szerokość panelu folderów;
 • [ - minimalizuje/normalizuje szerokość całego trybu folderów;
 • ŚPM w panelu folderów lub w panelu plików, analogicznie co [, a ŚPM w niższym prawym panelu pod panelem plików, wykonuje akcję podobną do ].

Ulubione foldery

Aby uchwycić swoje ulubione foldery w trybie folderu, wykonaj następujące czynności:

 • w okienku folderów kliknij dwukrotnie na folder, który chcesz dodać do listy ulubionych;
 • teraz otwórz listę ulubionych za pomocą przycisku Alt+F lub za pomocą opcji menu Ulubione z menu PPM;
 • wybierz wiersz danych, w którym chcesz dodać swój ulubiony folder;
 • teraz naciśnij przycisk Zamień.

Można otworzyć dany folder na dwa sposoby z listy ulubionych folderów w panelu folderów listy odtwarzania:

 • dwukrotnie kliknąć na nim;
 • zaznaczyć go i wcisnąć przycisk Przejdź.

Można przechodzić po ulubioych folderach w dół / górę za pomocą przycisków w lewym dolnym rogu okna.

Ulubione foldery zapisywane są w trybie folderu w pliku "Favorite.ini".