Informacje o pliku - Pomoc dla Light Alloy

Informacje o pliku

Niektórzy użytkownicy interesują się informacjami o pliku. Niektórzy chcą tylko znać nazwę wewnętrzną, a ktoś inny chce wiedzieć wszystko na temat pliku. Dla kogoś jest to ważne w danym momencie, a ktoś inny chce zarchiwizować informacje o pliku. Dlatego w Light Alloy istnieje kilka narzędzi, za pomocą których można otrzymać informacje o pliku.

Linia informacyjna

Linia informacyjna wyświetla na ekranie krótkie streszczenie na temat pliku. Można ją włączyć w Ustawienia > OSD > zakładka Linia informacyjna.

Pierwotnie linia wyświetla informacje o pliku w postaci:

Title.mkv
Video: 1280x720@23.976 fps (AVC)
Audio: 1/2, Polish, (AAC)

Jednakże, linia informacyjna jest bardzo elastyczna i konfigurowalna. Można ją całkowicie dostosować do własnych upodobań. Istnieje wiele parametrów, które można dodać do linii informacyjnej:

Ogólne Wideo Audio
{ARTIST} - wykonawca
{CODECS} - kodeki wideo i audio
{COUNT} - liczba ścieżek
{CURRENT} - indeks aktualnej ścieżki
{DURATION} - czas trwania
{FILENAME} - nazwa pliku
{FORMAT} - format pliku
{PLAYBACKSPEED} - szybkość odtwarzania
{POSITION} - pozycja odtwarzania
{REMAINS} - pozostały czas
{SIZE} - rozmiar pliku
{TIME} - zegar systemowy
{TITLE} - tytuł
{VOLUME} - poziom głośności
{ZOOM} - powiększenie
{VIDEOASPECTRATIO} - współczynnik proporcji
{VIDEOBITRATEMODE} - typ przepływności
{VIDEOBITRATE} - przepływność strumienia
{VIDEOCODECID} - ID kodeka
{VIDEODURATION} - czas trwania
{VIDEOFORMATINFO} - informacje o kodeku
{VIDEOFORMATPROFILE} - profil kodeka
{VIDEOFORMAT} - kodek
{VIDEOFPS} - ilość klatek na sekundę (FPS)
{VIDEOHEIGHT} - wysokość
{VIDEOWIDTH} - szerokość
{AUDIOBITRATEMODE} - typ przepływności
{AUDIOBITRATE} - przepływność
{AUDIOCHANNELSPOS} - pozycja kanałów audio
{AUDIOCHANNELS} - ilość kanałów
{AUDIODURATION} - czas trwania
{AUDIOFORMATINFO} - informacje o kodeku audio
{AUDIOFORMATPROFILE} - profil kodeka
{AUDIOFORMAT} - kodek
{AUDIOLANGUAGE} - język strumienia (jeśli podany)
{AUDIOMUXINGMODE} - tryb multipleksowania
{AUDIOSAMPLERATE} - próbkowanie (Hz)
{AUDIOSTREAMSCOUNT} - ilość strumieni/ścieżek
{AUDIOSTREAM} - aktualny strumień audio (jej numer)

Należy zwrócić uwagę na następujące:

 • {TITLE} - to nie jest nazwa pliku, a jego meta tag "nagłówek". Ale jeśli nie ma nagłówka - to zostanie wyświetlona nazwa pliku.
  Dlatego {TITLE}, {FORMAT} i {FILENAME} mogą generować różne wyniki.
 • Parametry z sekcji "wideo" i "audio", z reguły odnoszą się do aktualnie odtwarzanej ścieżki.
 • Oprócz tych parametrów, można użyć dowolnych znaków, wyrazów i liczb, aby otrzymać parametry w postaci czytelnej.

Informacje o pliku

Po użyciu kombinacji klawiszy Shift+I lub po wybraniu z menu kontekstowego Plik > Informacje o pliku zostanie otworzone następujące okno:

Tutaj można pobrać i skopiować do schowka (za pomocą menu kontekstowego) bardzo szczegółowe informacje na temat pliku.

W informacjach o pliku można znaleźć:

 • rozmiar pliku i przepływność;
 • czym i kiedy plik został utworzony;
 • jakie znajdują się w nim strumienie audio i napisy;
 • ile każdy strumień zajmuje miejsca w pliku.

O wideo:

 • szerokość, wysokość, częstotliwość klatek;
 • kodek, profil kodowania, przepływność.

O audio:

 • nazwa ścieżki audio i jej język (jeśli podany);
 • kodek i przepływność;
 • liczba kanałów i częstotliwość próbkowania.

O napisach:

 • nazwa i język (jeśli podany);
 • format.

Tabela z informacjami o pliku w liście odtwarzania

Tabela informacyjna w Liście odtwarzania wyróżnia się tym, że służy ona do przetwarzania wsadowego. Wykonanie tego polecenia skutkuje przeskanowaniem wszystkich plików w liście odtwarzania i zapisaniem kluczowych informacji dotyczących tych plików w tabeli HTML.

Przykładowa tabela w liście odtwarzania.

Pierwotnie jest tylko jeden szablon tabeli, ale można napisać taki szablon samodzielnie na różne okazje.