Wygląd zewnętrzny - Pomoc dla Light Alloy

Wygląd zewnętrzny Light Alloy

Po instalacji Light Alloy wygląda następująco:

Jego główne okno składa się z czterech komponentów z przyciskami i suwakami. Niektóre przyciski posiadają menu kontekstowe (po kliknięciu na nie PPM).

Panel nagłówka

Panel nagłówka zawiera kontrolki okna, bardzo często znane z normalnych okien:

O programie Otwiera okno z informacjami o wersji, programistach, darowiznami, informacjami zwrotnymi poprzez formularz kontaktowy i przyciskiem Pomocy
PPM - lista skórek
Harmonogram zadań Otwiera okno Harmonogramu zadań
PPM - menu kontekstowe z trzema najczęściej używanymi ustawieniami.
Na wierzchu wszystkich okien Daje możliwość ustawienia okna Light Alloy na wierzchu innych okien, nawet wtedy, gdy nie jest on w centrum naszej uwagi. Zachowanie tej funkcji można ustawić w Ustawienia > Wideo > zakładka Podstawowe > blok funkcji Zachowanie funkcji "Na wierzchu innych okien"
 Nagłówek Na nim wyświetlana jest wersja odtwarzacza, aktualnie odtwarzany plik i status aktywności niektórych funkcji (np. powtarzanie Listy odtwarzania lub status Harmonogramu zadań).
Minimalizuj Ukrywa odtwarzacz na Pasek zadań (można ustawić minimalizację do Obszaru powiadomień).
W menu kontekstowym można ustawić zarządzanie alternatywnymi skrótami klawiszowymi.
Okno / Pełny ekran Przełącza odtwarzacz w tryb pełnego ekranu lub przywraca tryb okienkowy.
Zakończ Zamyka odtwarzacz.
Kliknięcie prawym przyciskiem myszki ukrywa panele.

Obszar wideo

W obszarze wideo wyświetlane jest wideo podczas odtwarzania filmu lub logotyp, jeśli odtwarzana jest muzyka. Także tutaj wyświetlane są Komunikaty OSD odtwarzacza o zmianie głośności, itp.

Lista odtwarzania

Lista odtwarzania - jest panelem z plikami w kolejce do odtwarzania i przyciskami do ich kontroli. Zawiera następujące przyciski:

Otwórz wybrany plik Rozpoczęcie odtwarzania wybranego pliku.
PPM - główne menu kontekstowe listy odtwarzania.
Dodaj plik(i) do listy odtwarzania Dodawanie (więcej) plików do listy odtwarzania
PPM - menu kontekstowe z wyborem różnych okien dialogowych do otwierania plików (zobacz zwłaszcza okno rozszerzone) i gdzie można otworzyć adresy URL lub Internetowe Stacje Radiowe
Usuń z listy odtwarzania Usuwanie z listy odtwarzania wybranych plików
PPM - menu kontekstowe pozwala usunąć wybrane pliki z dysku lub do Kosza, oczyścić listę z uszkodzonych/niedostępnych plików lub usunąć wszystkie wpisy
Powtórz listę odtwarzania Po odtworzeniu ostatniego pliku odtwarzacz rozpoczyna odtwarzanie listy od początku
PPM - menu kontekstowe do włączania/wyłączania powtarzania plików
Losowa kolejność odtwarzania Elementy listy zostaną odtworzone w kolejności losowej.
Zakładki listy odtwarzania Pokazuje/ukrywa na liście odtwarzania ręcznie ustawione zakładki rozdziałów lub zaimportowane z pliku.
Zapisz listę odtwarzania Otwiera okno dialogowe do zapisu aktualnej listy odtwarzania.

Panel sterowania

Panel sterowania zawiera elementy odpowiadające za bezpośrednie sterowanie odtwarzanym plikiem oraz pewne inne, wspólne elementy.

Oś czasu Wyraźnie pokazuje ile już odtworzono i ile jeszcze pozostało do odtworzenia. Nazywana jest również linią czasu lub paskiem postępu. Suwak można przeciągać za pomocą myszki. Kliknięcie myszką w dowolnym miejscu na osi czasu teleportuje w to miejsce suwak.
PPM - menu kontekstowe służy do ustawienia wyszukiwania wg klatek kluczowych, wyświetlania/ukrywania mikro osi czasu, pomijania początku/zakończenia + opcje, dodawania zakładek i wyświetlania listy dostępnych w filmie rozdziałów do których można przejść.
Włącz / Wyłącz dźwięk Wciśnięcie tego przycisku włącza lub wyłącza dźwięk w odtwarzaczu. Przy czym nadal można go regulować, co będzie miało wpływ na głośność po jej włączeniu.
PPM - w menu kontekstowym można wybrać strumienie audio oraz przejść do ustawień dźwięku.
Regulator głośności Jak sama nazwa wskazuje, reguluje głośność. Suwak można przeciągać myszką. Kliknięcie myszką w dowolnym miejscu na regulatorze teleportuje w to miejsce suwak.
Pozycja odtwarzania / Całkowity czas trwania Pokazuje pozycję w filmie/utworze muzycznym i całkowity czas trwania. Kliknięcie na "Pozycja" przełącza ją między trybami pracy "już odtworzono" i "pozostało do odtworzenia".
Odtwarzaj / Wstrzymaj Najważniejszy przycisk odtwarzacza. Przełącza odtwarzanie i wstrzymywanie odtwarzania.
PPM - w menu kontekstowym można wybrać jeden z ostatnio odtwarzanych plików do natychmiastowego odtworzenia i element "Ostatnio otwierane pliki" (jeśli aktywowane jest pole wyboru Prowadź historię ostatnio odtwarzanych plików w Ustawienia > Zdarzenia).
Następna klatka Przechodzi do następnej klatki i wstrzymuje odtwarzanie filmu.
PPM - w menu kontekstowym można wybrać kierunek i długość przeskoku.
Zmiana szybkości odtwarzania Aktywuje zmianę szybkości odtwarzania pliku (od 10-krotnego spowolnienia do 32-krotnego przyśpieszenia).
PPM - w menu kontekstowym można wybrać interesującą nas szybkość odtwarzania.
Otwórz plik Otwiera okno dialogowe wyboru pliku, który zostanie natychmiast odtworzony.
Opcje wideo Otwiera okno dialogowe "Opcje wideo"
PPM - menu kontekstowe pozwala na wybór generatora wideo, a także na wywołanie ustawień kodeków i filtrów.
Ustawienia dźwięku Otwiera okno opcji audio.
PPM - menu kontekstowe ze specyficznymi ustawieniami przetwarzania dźwięku oraz przegląd dostępnych urządzeń i ścieżek dźwiękowych.
Włącz / Wyłącz napisy #1 Wciśnięcie tego przycisku włącza lub wyłącza wyświetlanie napisów #1.
PPM - w menu kontekstowym można wybrać napisy #1 i #2 oraz przejść do ustawień napisów.
Zapisz klatkę Zapisuje aktualną klatkę w określonym folderze (Ustawienia > Wideo > Zrzuty ekranu)
PPM - menu kontekstowe pozwala otworzyć folder ze zrzutami ekranu, zapisać klatkę do schowka systemowego, zapisać galerię miniatur lub pakiet pełnowymiarowych zrzutów.
Ustawienia Otwiera okno dialogowe z ustawieniami. Zwykle po wstępnej konfiguracji nie ma potrzeby wchodzenia tutaj, ponieważ większość ustawień znajduje się w menu kontekstowym przycisków i innych elementów.
PPM - menu kontekstowe z funkcjami: Drzewko filtrów, Informacje o pliku i Ignoruj kodeki systemowe.
Poprzedni plik z listy odtwarzania Inicjuje natychmiastowe odtwarzanie poprzedniego pliku z listy odtwarzania.
Lista odtwarzania Otwiera i zamyka listę odtwarzania.
PPM - menu tekstowe do ustawienia automatycznego dodawania plików, dokładnego wyszukiwania, trybu listy odtwarzania (podstawowy/tryb folderów), włączenie/wyłączenie radia.
Następny plik z listy odtwarzania Inicjuje natychmiastowe odtwarzanie następnego pliku z listy odtwarzania.
PPM - menu kontekstowe umożliwia automatyczne wybranie - podczas odtwarzania Blu-ray, które ma więcej niż jedną listę odtwarzania - czy następna listę odtwarzania powinna zostać wczytana. Ponadto menu zawiera listę wszystkich dostępnych list odtwarzania Blu-ray: