Menu kontekstowe - Pomoc dla Light Alloy

Menu kontekstowe

Zarządzanie w Light Alloy w szerokim zakresie wykorzystuje menu kontekstowe. W Light Alloy dostępnych jest kilka menu kontekstowych:

  • główne menu kontekstowe - wywoływane PPM z paneli (nagłówek, panel sterowania, ...);
  • menu kontekstowe Listy odtwarzania - wywoływane PPM w oknie Listy odtwarzania;
  • dodatkowe, indywidualne menu kontekstowe - wywoływane PPM na przyciskach i osi czasu.

W menu przycisków znajdują się najbardziej prawdopodobne działania, które użytkownik spodziewa się tam znaleźć. Tak więc w menu kontekstowym przycisku Ustawienia dźwięku użytkownik znajdzie przełączanie ścieżek audio, a w "Liście odtwarzania" - ustawienia automatycznego dodawania plików i tryby Listy odtwarzania.

Jednakże, jeśli użytkownik nie korzysta z menu kontekstowego w pełnym zakresie i uważa, że jest ono zbyteczne - lub na odwrót, jest ono niedostateczne, to może zmienić samodzielnie zawartość menu kontekstowego. Można to wykonać w Ustawienia > Interfejs -> zakładka Menu kontekstowe.

Po lewej znajdują się wszystkie możliwe pozycje menu, a po prawej - z listy rozwijanej - menu przycisków. Nawiasem mówiąc, lista przycisków, dla których można dostosować menu kontekstowe jest obszerna:


Przykłady niestandardowego menu kontekstowego przycisku "Ustawienia ekranu":