AviSynth - Pomoc dla Light Alloy

AviSynth

AVISynth - jest językiem skryptowym, który przy pomocy podłączanych wtyczek jest w stanie przeprowadzić różnorodne zadania podczas wykonywania edycji nieliniowej.

Niezwykłość AVISynth polega na tym, że nie tworzy on żadnych plików wyjściowych. Zamiast tego skrypty AVISynth, posiadające rozszerzenie AVS, bezpośrednio otwierają aplikacje odczytujące pliki AVI. Kiedy otwieramy skrypt AVS, AVISynth uruchamia się w tle, formuje dane wideo i audio zgodnie ze skryptem, uruchamia odpowiednie programy i "podkarmia" ich działanie w razie potrzeby.

AVISynth jest najbardziej znanym językiem programowania plików wideo i jest stosowany w znanych pakietach oprogramowania, takich jak Auto Gordian Knot (AutoGK), XviD4PSP, SmoothVideo Project (SVP).

Przy pomocy skryptów AVISynth można:

  • połączyć kilka podobnych plików w jeden;
  • zastosować BilinearResize i BicubicResize, skalując klatki wideo z wysoką jakością;
  • wykonać "3:2 pulldown";
  • przetworzyć wideo z przeplotem na progresywne;
  • zmniejszyć zaszumienie wideo;
  • wyliczyć i dodać klatki pośrednie, zwiększając płynność odtwarzania wideo;
  • i wiele więcej - realizowane jest to za pomocą dodatkowych wtyczek, których są setki.

Instalacja AVISynth

Chociaż jest wersja rozwojowa 2.6 i wieloplatformowa 3.0, to w chwili obecnej najnowszą, stabilną wersją w ostatnich latach jest 2.58, którą pobrać można tutaj.

Jedną z zalet tej starszej, stabilnej wersji AVISynth jest to, że można ją zainstalować na zasadzie "Dalej-Dalej-Zakończ", bez zwracania uwagi na ustawienia różnych paneli i "dodatków". Jednakże w oknie wyboru niezbędnych komponentów należy upewnić się, że zostanie zainstalowana polska dokumentacja, która może okazać się bardzo przydatna do zrozumienia działania AVISynth.

Używanie AVISynth

Podstawową pracę z AviSynth wykonujemy w następujący sposób: najpierw należy stworzyć prosty dokument tekstowy ze specjalnymi poleceniami, nazywany skryptem (tj. scenariuszem, programowanym w języku Avisynth), i zapisać ten plik. Polecenia te odnoszą się do jednego lub wielu plików wideo oraz do filtrów, którymi chcesz te pliki wideo przetwarzać. Następnie należy uruchomić aplikację wideo, na przykład Light Alloy, i otworzyć w nim ten plik ze skryptem (plik-skrypt). Wtedy rozpoczyna pracę AviSynth. Otwiera on pliki wideo, do których odwołują się filtry ze skryptu, przeprowadzane jest filtrowanie, a jego wyniki obrazowane są podczas wyświetlania wideo. plikacja wideo podczas tego całego procesu nie wie, że współpracuje z AviSynth, który działa w tle. Uważa ona, że działa bezpośrednio z już wcześniej plikami wideo znajdującymi się na dysku twardym.

Do pisania skryptów należy użyć dokumentacji do AVISynth. Chociaż jest obszerna, to została napisana w przystępnym języku. Podłączanie wtyczek zewnętrznych i ich używanie opisano w instrukcjach do samych wtyczek na stronach ich twórców.

AviSynth i Light Alloy

Oprócz podstawowego trybu pracy ze skryptami, Light Light Alloy pozwala na używanie skryptów AviSynth utworzonych wcześniej jako szablony, co pozwala na wykorzystanie jednego skryptu dla wielu plików.

Aktywację tego trybu i wybór szablonu do wczytania przeprowadzamy w Ustawienia > AVISynth (w trybie rozszerzonym).

Aby dodać swoje szablony skryptów AviSynth należy je skopiować do folderu Light Alloy\Plugins\AviSynth. W skrypcie dla pliku źródłowego w miejsce nazwy pliku należy podać " {SOURCE} "