Automatyczne pomijanie początku/zakończenia - Pomoc dla Light Alloy

Automatyczne pomijanie początku/zakończenia

Celem automatycznego pomijania jest pominięcie tych fragmentów plików audio lub wideo, które Twoim zdaniem nie zasługują na uwagę.

Na przykład, pobrałeś nowy odcinek serialu a tam: pierwsze pięć minut to - "W poprzednich odcinkach", studio filmowe, potem "...w serialu polskim zrealizowanym przez...", a później obsada, a potem "w następnym odcinku". Można to wszystko pominąć, gdy stanie się to zbyt uciążliwe, szczególnie wtedy, gdy ogląda się kilka odcinków pod rząd.

Również, gdy sam zrobiłeś wideo i chcesz je pokazać znajomym, ale nie wszystko, co się na nim znajduje. Można oczywiście podchodzić do komputera i cały czas przewijać, ale to wymaga czujności i dobrej pamięci.

Jest drugie rozwiązanie.

Automatyczne pomijanie ułatwia ustawienie automatycznej obsługi nieograniczonej liczby odcinków filmu lub plików audio i oferuje w tym przypadku wysoki poziom komfortu i automatyzacji.

Jak włączyć automatyczne pomijanie?

Automatyczne pomijanie można włączyć w ustawieniach:

lub w menu kontekstowym osi czasu:

Jak ustawić obszary pomijania?

Myszka:

  1. najedź na osi czasu wskaźnikiem myszki na początek pomijanego segmentu;
  2. wciśnij prawy przycisk myszki;
  3. przesuwaj wskaźnik myszki po osi czasu do końca pomijanego segmentu;
  4. uwolnij prawy przycisk myszki.

Nieprawidłowo oznaczony fragment można anulować klikając prawym przyciskiem myszy.

Zalety: szybko, łatwo i w formie graficznej.

Wady: bardzo niedokładnie.

Klawiatura:

  1. Wciśnij klawisz O, aby ustawić początek pomijanego fragmentu;
  2. Wciśnij klawisz E, aby ustawić koniec pomijanego fragmentu;
  3. Wciśnij kombinację klawiszy Shift+O, aby ustawić pominięcie od początku do aktualnej pozycji;
  4. Wciśnij kombinację klawiszy Shift+E, aby ustawić pominięcie od aktualnej pozycji do końca;

Zalety: jeśli wykonujesz zaznaczenie podczas wstrzymania odtwarzania - dokładność do sekundy; w prosty sposób można wstawić zaznaczenia od żądanej pozycji do początku lub końca.

Wady: usuwać zaznaczenia można albo za pomocą myszki, albo za pomocą okna dialogowego.

Za pomocą okna dialogowego:

Otwórz okno kombinacją klawiszy Alt+E lub za pomocą menu kontekstowego osi czasu.

Klawiszem + dodajemy nowy interwał; w jego dwie kolumny Początek/Koniec należy wpisać wartości liczbowe w formacie HH:MM:SS.

Oprócz tego, można używać przycisków po prawej stronie do wprowadzania początku filmu, końca lub aktualnej pozycji; można dodawać, odejmować dowolny zakres czasu w minutach lub sekundach do/od aktualnego znacznika czasu lub wprowadzać dane bez konieczności wstawiania między nimi znaku ":" i wiodących oznaczeń zerowych.

Przycisk Zapisz (ten z rysunkiem dyskietki) posiada bardzo przydatną funkcję; jeśli klikniemy na przycisk LPM - to zostanie zapisany plik interwałów pomijania z nazwą "Default.skip", czyli interwały dla wszystkich plików serii w bieżącym katalogu, a po kliknięciu PPM - jego nazwą będzie "NazwaPlikuWideo.skip." (gdzie NazwaPlikuWideo - pokrywa się z nazwą pliku, dla którego zostały określone interwały i zostaną one zastosowane tylko dla niego).

Zalety: bardzo dokładne, można zapisać do późniejszego użytku.

Wady: zajmuje trochę czasu zapisanie wszystkich wartości.

Jak tego używać?

Wczytywanie podczas uruchamiania wideo

Jeśli zaznaczysz pole wyboru Wczytaj przy uruchamianiu wideo w ustawieniach automatycznego przewijania, to będą automatycznie wczytywane pliki o takiej samej nazwie z rozszerzeniem *.skip (np. moje_video.avi i moje_wideo.skip) lub Default.skip z folderu, w którym znajduje się uruchamiane wideo. Default.skip przeznaczony jest do wczytywania z wszystkimi plikami z aktualnego folderu, ale ma bardzo niski priorytet w porównaniu z plikiem do pomijania o tej samej nazwie, co plik z filmem.

Aby ułatwić tworzenie powyższych plików .skip, zaznacz pole wyboru Autozapis interwałów autopomijania. W rezultacie, takie pliki będą zapisywane automatycznie podczas dodawania miejsc do pominięcia.

Dziedziczenie automatycznego pomijania przez następne pliki z Listy odtwarzania (seriale)

Jeśli czas trwania następnego pliku różni się od poprzedniego o mniej, niż 1.5 minuty, to automatyczne pomijanie jest dziedziczone. Aby wymusić dziedziczenie automatycznego pomijania przez pliki o dowolnym czasie trwania, należy użyć pliku Default.skip z funkcją Wczytaj przy uruchamianiu wideo. Jeśli chcesz wymusić zresetowanie automatycznego pomijania, zaznacz pole wyboru Czyść interwały autopomijania.

Słaba strona dziedziczenia automatycznego pomijania

Podczas dziedziczenia automatycznego pomijania istnieje ryzyko pominięcia części serialu, która ma zaznaczenie. Tak więc, aby w jakiś sposób kontrolować pomijane fragmenty filmu, lepiej jest ustalać auto pomijanie z niewielkim luzem, aby dokładnie wiedzieć, czy pomijany fragment jest bezużyteczny.