Automatyczne wyszukiwanie i dodawanie plików - Pomoc dla Light Alloy

Automatyczne wyszukiwanie i dodawanie plików

Light Alloy potrafi automatycznie dodawać pliki do Listy odtwarzania. Zostało to zrobione w celu łatwiejszego oglądania programów telewizyjnych, do których są regularnie nowe odcinki i wygodnego przeglądania wszystkich innych plików.

Jak włączyć tę funkcję?

Ustawienia automatycznego dodawania plików znajdują się w Ustawienia > Lista odtwarzania.

Dla automatycznego dodawania plików funkcja ta musi być włączona. Są dwa tryby automatycznego dodawania plików:

  • Natychmiast... - odtwarzacz skanuje folder i natychmiast dodaje do Listy odtwarzania wszystkie podobne pliki. Im więcej plików zostanie dodanych do listy, tym więcej czasu to potrwa.
  • W razie potrzeby... - po zakończeniu odtwarzania ostatniego pliku z Listy odtwarzania odtwarzacz skanuje nazwy plików i jeśli odnajdzie podobny plik, dodaje go do listy.

Odtwarzacz potrafi dodawać automatycznie do Listy odtwarzania zarówno następny, jaki i poprzedni plik. Może również dodać automatycznie z listy aktualny plik po przejściu do następnego.

Wyświetlanie seriali TV składających się z wielu odcinków

Zastosuj następujące ustawienia:

zrzut funkcji

Zalecane jest ustawienie parametru Analiza heurystyczna dla sekwencji typu:

  • 1 episode.MythBusters
  • MythBusters.Plumbing
  • 2 season.MythBusters.Plumbing

W ramach tej sekwencji plik zostanie dodany, jeśli jego nazwa jest w miarę podobna.

Słabym punktem tej metody jest to, że pliki "Lekarze.H264.720p.AC-3.5-1.POL.s02" i "Zbieg.H264.720p.AC-3.5-1.POL.s02" wyglądają podobnie z uwagi na podobieństwo informacji opisowej w nazwie pliku. Do obsługi takich seriali w tym samym folderze lepiej nadaje się funkcja Trzy pierwsze litery + heurystyka. Dodaje ona do poprzedniej funkcji pierwsze trzy symbole, co uniemożliwia automatyczne dodanie do listy odcinków z innego serialu.

Zwróć uwagę na funkcję W heurystyce weź pod uwagę cyfry. Ta funkcja mówi o tym, że odtwarzacz nie będzie ignorował cyfr podczas wyszukiwania kolejnego odcinka.

Wyświetlanie wszystkich plików na raz

Zastosuj takie ustawienia:

automatyczne dodawanie = wszystko

Należy również zwrócić uwagę na Tryb folderów - wygodną alternatywę dla automatycznego dodawania plików.