Odsłuchiwanie plików audio - Pomoc dla Light Alloy

Odsłuchiwanie plików audio

Do słuchania plików audio i radia internetowego Light Alloy posiada specjalny tryb. Tryb audio włącza się w ustawieniach i aktywowany jest tylko podczas odtwarzania muzyki i radia. Posiada bardziej kompaktowy i zwięzły wygląd, w którym nie ma żadnego obszaru wideo.

Tryb audio włączamy i wyłączamy na dwa sposoby:
1. za pomocą opcji Używaj skórki kompaktowej podczas odtwarzania plików audio i radia internetowego w Ustawienia > Interfejs > zakładka Skórka:

2. za pomocą opcji Używaj skórki kompaktowej podczas odtwarzania plików audio i radia internetowego w menu kontekstowym PPM przycisku Lista odtwarzania:

Uwaga: tryb audio jest dostępny tylko wtedy, gdy wyłączona jest możliwość uruchamiania wielu kopii odtwarzacza (Ustawienia > System > zakładka Różne \ pole wyboru Zezwalaj na uruchomienie wielu kopii odtwarzacza), ponieważ jest to aktywna zmiana ustawień w czasie rzeczywistym. Jeśli chcesz korzystać z odtwarzacza jednocześnie dla wideo i audio, to prawdopodobnie bardziej odpowiednia będzie wersja portable odtwarzacza do jednego z tych zadań.

Grafika audio

Obrazek skórki audio jest wyświetlany w obszarze wideo zamiast logo odtwarzacza. W trybie audio skórka wyświetlana jest zamiast listy odtwarzania po wciśnięciu przycisku Lista odtwarzania (po prawej u dołu) lub po kliknięciu ŚPM w puste miejsce na górnym panelu:

Light Alloy obsługuje wbudowane i zewnętrzne pliki obrazów, np. okładkę albumu. Odtwarzacz obsługuje następujące typy plików dla obrazów zewnętrznych:

Nazwa Rozszerzenie
cover, folder, front oraz nazwa pliku audiojpg, png, bmp (przezroczystość zostanie zignorowana)

Dopuszczalne są wszystkie warianty połączeń tych nazw i rozszerzeń między sobą. Jednakże wszelkie inne nazwy (np. "cover-256") i rozszerzenia (np. jpeg, jpe) zostaną zignorowane. Okładka zewnętrzna ma pierwszeństwo przed wbudowaną. Rozmiary obrazu okładki audio mogą być dowolne. Zbyt duże okładki zostaną po prostu zmniejszone.

Włączenie i wyłączenie wyświetlania okładek audio wykonujemy w Ustawienia > Interfejs > zakładka Wygląd zewnętrzny \ pole wyboru Wyświetlaj okładki (cover).

Wyświetlanie ścieżek audio

Podczas odtwarzania ścieżki audio, w nagłówku, a także w liście odtwarzania wyświetlana jest normalna nazwa pliku. Jednak mogą być także wyświetlane tagi z metadanych pliku, jeśli są dostępne:

W Ustawienia > Interfejs > zakładka Wygląd zewnętrzny \ blok ustawień Do odtwarzania utworów muzycznych używaj tagów (zamiast nazwy pliku) znajdują się zestawy tagów.

Wszystkie używane tagi dostępne są w menu kontekstowym odpowiedniego pola.


Numeracja pozycji na liście odtwarzania i czas trwania pliku

W Ustawienia > Interfejs > Lista odtwarzania można ustawić, czy ma być wyświetlana numeracja pozycji na liście odtwarzania oraz czas trwania poszczególnych plików. Opcje mogą się okazać przydatne zwłaszcza w trybie audio.

Zarządzanie po minimalizacji (z Obszaru powiadomień)

Kompletny zestaw ustawień znajduje się w Ustawienia > System > zakładka Obszar powiadomień. Pozwala to zminimalizować odtwarzacz do Obszaru powiadomień i zarządzać nim za pomocą znajdującej się tam ikony.