AACS Updater - Wskazówki dla Light Alloy

AACS Updater

AACS Updater z labDV jest darmowym programem open source do odtwarzania zaszyfrowanych płyt Blu-ray.

Odtwarzanie zaszyfrowanych dysków Blu-ray (libaacs/libbdplus)

Zgodnie z informacją na AACS labDV dyski Blu-ray mogą być szyfrowane z zabezpieczeniami AACS i BD+. Deweloperzy z VideoLAN opracowali trzy projekty, aby zapewnić odtwarzanie płyt Blu-ray w odtwarzaczach open source (VLC 2.x, MPlayer i opartych na MPlayer, np. Starbuck's FreePlayer).

To międzynarodowe projekty badawcze (libbluray, libaacs i libbdplus) pomogły deweloperom w interoperacyjności systemów open source, a w szczególności dystrybucje Linuxa dodały możliwość odtwarzania zaszyfrowanych dysków Blu-ray:

 • libbluray: może rozkładać zawartość płyt Blu-ray, aby uzyskać dostęp do strumieni i ścieżek audio oraz napisów;
 • libaacs1: może deszyfrować zawartość płyt Blu-ray chronionych znanymi kluczami AACS;
 • libbdplus: może odszyfrować zawartość płyt Blu-ray zabezpieczonych libgcryp.

───

Jak odtwarzać zaszyfrowane dyski Blu-ray na komputerze z darmowymi odtwarzaczami

 1. Pobierz wersję odtwarzacza z włączoną obsługą libbluray.
 2. Skopiuj pliki bibliotek libaacs i libbdplus do folderu wykonywalnego odtwarzacza.
 3. Skopiuj folder bdplus\vm0 do swojego profilu osobistego.
 4. Skopiuj plik AACS\KEYDB.cfg do swojego profilu osobistego.
 5. Zapisz zaktualizowany plik KEYDB.cfg.

Instalator AACS Updater wykona kroki 2 do 5 za ciebie!

Co robi AACS Updater

AACS Updater:

 1. łączy się z serwerem centralnym i sprawdza, czy jest dostępna nowa wersja programu;
 2. wypakowuje plik KEYDB.cfg z poziomu centralnej bazy;
 3. dodaje lokalne klucze PK i VUK oraz lokalne certyfikaty HC do pobranego pliku KEYDB.cfg;
 4. zastępuje w %APPDATA\aacs\KEYDB.cfg zupełnie nowym plikiem KEYDB.cfg;
 5. identyfikuje lokalne klucze i certyfikaty, które nie zostały jeszcze uwzględnione w centralnym pliku KEYDB.cfg;
 6. wysyła lokalne klucze i certyfikaty do centralnej bazy.

Instalacja AACS Updater

Dostępne są cztery wersje instalacyjne:

 • win32-setup.exe
 • win32-FULL-setup.exe
 • x64-setup.exe
 • x64-FULL-setup.exe

Wystarczy standardowy instalator programu do umieszczenia pliku AACS\KEYDB.cfg w %APPDATA. FULL-setup robi to samo, ale dodatkowo tworzy folder bdplus\vm0 w %APPDATA i umieszcza cztery pliki bibliotek w folderze programowym Twojego odtwarzacza.

Wybór między win32, a 64 zależy od wersji odtwarzacza multimedialnego, którego chcesz używać. Dla Light Alloy potrzebna jest wersja 32-bitowa.

Wybierz lokalizację, gdzie został zainstalowany Light Alloy, zostaną tam skopiowane cztery biblioteki (libaacs.dll, libbdplus.dll, libgcrypt-20.dll i libgpg-error-0.dll):

Uwaga:

 • Lokalne certyfikaty oraz klucze HP i VUK, które zostały dodane ręcznie do pliku KEYDB.cfg nie są zmieniane podczas wykonywania AACS Updater (jednakże są ze sobą połączone w dolnej części centralnego pliku KEYDB.cfg).

Ręczna instalacja plików odszyfrowujących

Można nie instalować AACS Updater, a tylko wyodrębnić pliki odszyfrowujące i skopiować je do odpowiedniego miejsca.

 1. Pobierz pełną wersję instalatora; masz wybór między wersjami 32 i 64-bitowymi. Dla Light Alloy potrzebna jest wersja 32-bitowa.
 2. Rozpakuj plik (na przykład 7-zipem) do nowego folderu.
 3. Skopiuj zawartość folderu $_0_ (libaacs.dll, libbdplus.dll, libgcrypt-20.dll i libgpg-error-0.dll) do folderu wykonywalnego Light Alloy.
 4. Skopiuj zawartość folderu $APPDATA (aacs, bdplus) do AppData\Roaming.
 5. Jeśli masz wymaganą okresowo aktualizowaną wersję KEYDB.cfg, którą można pobrtać z centralnej bazy danych, to skopiuj ją do folderu AppData\Roaming\accs.

Można też korzystać z danych w sposób opisany na vlc-bluray.whoknowsmy.name:

 1. Pobierz plik KEYDB.cfg i skopiuj go do folderu C:\ProgramData\aacs\ (lub do folderu AppData\Roaming\aacs).
 2. Pobierz 32-bitową wersję pliku libaacs.dll i skopiuj go do folderu programowego Light Alloy.