SmoothVideo Project - Handleiding Light Alloy

9.5  SmoothVideo Project

SmoothVideo Project (SVP) is een softwareprogramma om de vloeiendheid van de videobeelden te verbeteren, waardoor u op uw computer een film kunt kijken met verbazingwekkende dynamische helderheid en maximale vloeiendheid. De vloeiendheid van bewegingen wordt verkregen door toevoeging van een reeks tussenliggende frames. Het verschil tussen een gewone video (24 fps) en een soepele video (60 fps) wordt hieronder weergegeven:

Voorbeeld

Duidelijker resultaat van de vloeiendheid is te zien op de officiële webpagina. Daar zijn ook voorbeeldvideo's met verhoogde vloeiendheid, te downloaden.

Het SmoothVideo Project-archiefbestand bevat onder andere:

  • FFDShow als decodeerder, AviSynth voor videoverwerking;
  • een speciaal beheerscript met een gewijzigde versie van de MVTools-bibliotheek, dat de mogelijkheid biedt bewegingscompensatie uit te voeren;
  • SVP Manager - voor het grafische gedeelte - beheert de configuratie voor het verhogen van de vloeiendheid en creëert configuratieprofielen voor videobestanden in verschillende resoluties.

SVP kan worden gebruikt in elke videospeler die toestaat dat verbinding wordt gemaakt met de externe decodeerder ffdshow, en in het bijzonder in Light Alloy.

Installeren en configureren

Het SVP-pakket is op de officiële website beschikbaar in verschillende versies. Het wordt aanbevolen om de versie met AviSynth en FFDShow te downloaden omdat SVP niet de laatste versies van AviSynth gebruikt, maar een iets gewijzigde versie, en omdat de methoden van het werken met FFDShow soms kunnen veranderen. Uiteraard zullen deze versies van AviSynth en FFDShow voor verschillende toepassingen werken zonder functionele beperkingen.


Om ervoor te zorgen dat SVP werkt, moet u:

  1. SVP Manager uitvoeren;
  2. verifiëren dat de keten van videofilters werd gebouwd in FFDShow Video Decoder of FFDShow Raw Filter (afhankelijk van de versie van FFDShow).

SVP Manager beheert alle processen om video's soepel af te spelen. Het ontvangt het uitgangssignaal van FFDShow, verwerkt dit en stuurt het vervolgens weer terug. Daarom zal er zonder FFDShow in de filterketen, niets uit komen. In SVP Manager kunt u de instellingen om de vloeiendheid te verbeteren, aanpassen. Daarbij kunt u kiezen uit verschillende gradaties van vloeiendheid en de daarmee samenhangende belasting op uw computer.

SVP Manager

FFDShow Video Decoder is niet alleen een codec, maar ook een video-nabewerkingsfilter. Hiervoor moet u het volgende doen:

  • start de FFDShоw-configuratie: Start > Programma's > FFDShоw > Video decoder configuration;
  • klik op Codecs in het linkerpaneel, en wijzig in het rechterpaneel de instellingen voor de optie Raw video in "all supported".

FFDShow-configuratiescherm

Let op:

  • Als FFDShow wordt gebruikt als codec, dan is het niet nodig om de optie Raw video te activeren.

Gebruik in Light Alloy

SmoothVideo Project kan in Light Alloy werken met zowel externe als interne codecs. Daarvoor moet in Instellingen > Codecs de optie Negeer systeemcodecs zijn uitgeschakeld, anders zal FFDShow niet worden geladen en zal de vloeiendheid niet verbeteren.