Verborgen instellingen - Handleiding Light Alloy

3.4  Verborgen instellingen

Alle instellingen worden opgeslagen in het instellingenbestand LA.xml. Behalve de instellingen die gewijzigd kunnen worden via het instellingenmenu, zijn er nog verborgen instellingen die gewijzigd kunnen worden. De meeste van deze verborgen instellingen betreffen wijzigingen van het snelmenu en het automatiseren van de speler. Er zijn echter ook andere verborgen instellingen.

Deze verborgen instellingen kunnen op twee manieren worden gewijzigd: handmatig of via het instellingenmenu.

Handmatig

U kunt het instellingenbestand "LA.xml" handmatig openen en dan maar zoeken, raden, wijzigen en proberen. Daarbij loopt u tegen een aantal problemen aan. De instellingen staan in een vrij willekeurige volgorde, de namen van variabelen zijn vrij cryptisch en het is niet altijd duidelijk welke waarden mogelijk zijn en welke uitwerking een wijziging heeft. Bovendien moet de speler bij handmatige wijziging van het instellingenbestand eerst worden afgesloten, anders zullen alle wijzigingen verloren gegaan.

Via het menu Instellingen

Makkelijker is het om deze instellingen te wijzigen via de knop Verborgen instellingen in het menu Instellingen > Systeem > Diversen [tab] (deze knop is alleen zichtbaar in de geavanceerde modus).

Instellingen > Systeem > Diversen

Als u op deze knop drukt, krijgt u dit venster te zien:

Verborgen instellingen

Het venster bevat een groot aantal instellingen. Elke instelling wordt weergegeven door een rij die bestaat uit een XML-variabele, een waarde en een toelichting.

Dubbelklik op een waarde om deze te wijzigen.

Secties

De lijst met verborgen instellingen toont standaard alleen de regelmatig gebruikte verborgen instellingen. Via het snelmenu van de filterknop kunt u echter zelf bepalen welke instellingen moeten worden weergegeven. Daarbij kunt u kiezen uit vier secties:

Snelmenu van filterknop

  • bijzondere instellingen - vaak gebruikt: ongebruikelijke instellingen die regelmatig worden gebruikt;
  • bijzondere instellingen - zelden gebruikt: ongebruikelijke instellingen die zelden worden gebruikt;
  • normale instellingen - vaak gebruikt: normale instellingen die regelmatig worden gebruikt;
  • normale instellingen - zelden gebruikt: normale instellingen die zelden worden gebruikt.

Alle gedocumenteerde verborgen instellingen zijn te vinden in onderstaande tabel.

Variabele Waarde Toelichting
AudioSw.RateCompensation 1 0 - geluid afspelen zonder toonhoogte te wijzigen tijdens versneld afspelen (bij gebruik van de ingebouwde audiosignaalverwerkingsmodule).
Codecs.MKV_MaxReadFailCount 20 De grootte (in MB's) van de rommel in een MKV-bestand, waarna Light Alloy aanneemt dat er geen gegevens meer zijn en waarna het begint met afspelen van de ontvangen gegevens (handig voor een gedeeltelijk gedownload MKV-bestand).
Codecs.UDP_MaxStoreSizeInMemory 50 Maximumhoeveelheid in het geheugen te houden gegevens (in MB's) bij het kijken van IPTV/online video via HTTP/UDP Reader.
Codecs.UDP_MinSecBeforePlay 3 Minimumaantal seconden gegevens downloaden, voordat het afspelen start (HTTP/UDP Reader).
ExtHotKey.GoWindow 2 Verplaats het geminimaliseerde venster met F6 naar: ("1" - centrum, "2" - linksboven, "3" - rechtsboven, "4" - linksonder, "5" - rechtersonder), als de optie Alternatieve toetsfuncties inschakelen (Instellingen > Sneltoetsen > Alternatieve modus [tab]) is geactiveerd.
ExtHotKey.HotKeyEnableExpert 0 Sneltoetscode om de alternatieve toetsfuncties in/uit te schakelen.
ExtHotKey.HotkeyRejimsDec 0 Sneltoetscode om achterwaarts te schakelen tussen de alternatieve functies van de numerieke toetsen (als de optie "Alternatieve toetsfuncties inschakelen" (Instellingen > Sneltoetsen > Alternatieve modus [tab]) is geactiveerd).
ExtHotKey.HotkeyRejimsInc 0 Sneltoetscode om voorwaarts te schakelen tussen de alternatieve functies van de numerieke toetsen (als de optie "Alternatieve toetsfuncties inschakelen" (Instellingen > Sneltoetsen > Alternatieve modus [tab]) is geactiveerd).
ExtHotKey.KodNumPad.KeyMinus 109 107 - toetscode (standaard - op het numerieke toetsenbord) om de parameterwaarden van de alternatieve numerieketoetsfuncties te verlagen.
ExtHotKey.KodNumPad.KeyPlus 107 107 - toetscode (standaard + op het numerieke toetsenbord) om de parameterwaarden van de alternatieve numerieketoetsfuncties te verhogen.
ExtHotKey.ShowKeyKod 0 1 - in het tabblad Instellingen > Sneltoetsen > Alternatieve modus [tab] verschijnt rechtsboven een invoerveld. Plaats de muisaanwijzer in dit veld en druk de gewenste sneltoets in, waarna de toetscode verschijnt. Met de gekozen sneltoets kunt u de modus voor alternatieve toetsfuncties in-/uitschakelen.
FrontEnd.LargeFontTimeLineSize 0 Lettergrootte van de cijfers op de tijdlijn (1..10).
FrontEnd.RemoveZerosOfTime 0 1 - verwijder onnodige klok-nullen bij het weergeven van de afspeelpositie.
GlobalKeys.UseNumberBook 1 Gebruik de cijfers 1..9 voor bladwijzers en hoofdstukken.
HiddenSet.ColorDifferent 12058623 Celkleur in het venster "Verborgen instellingen" als de waarde in de kolom "Bestand" verschilt van de waarde in de kolom "Speler".
History.ChekFileExist 0 1 - biedt de mogelijkheid om aan te geven of een bestand nog steeds op de schijf staat of dat het reeds uit de geschiedenis is verwijderd, maar biedt ook de mogelijkheid om regels uit de geschiedenis te verwijderen en om geselecteerde bestanden daadwerkelijk van de schijf te verwijderen.
History.HistoryPath Map voor opslaan van de bestandsgeschiedenis. Als de variabele leeg is, wordt de huidige map met de instellingen gebruikt.
History.PlayTimeHistory 30 Speeltijd in seconden, van 10 seconden tot 3600 seconden (60 minuten), waarna het bestand in de bestandsgeschiedenis wordt gemarkeerd als gespeeld.
Media.ApplyForAudio 1 Functie "Afspelen vanaf laatst gespeelde positie" ook toepassen bij audiobestanden.
Media.MaxCount 384 Maximumaantal gegevensrijen voor opslag van media-instellingen waarna de oudste zal worden verwijderd.
Media.MinMediaDur 300 De minimale lengte van de speelduur in seconden die nodig is voor de functie "Bestand afspelen vanaf laatst gespeelde positie".
Media.UseBytes 32000 Het aantal te lezen bytes vanaf het begin van een bestand, voor het maken van de hash voor de speler om de uniekheid van het bestand te bepalen.
MediaHistory.CheckExistens 1 0 - weergeven in de geschiedenis en de verwijderde bestanden.
Mouse.Area.OffMoveOnlyWhell 0 1 - gebruik ALLEEN het muiswiel en de dubbelklik in de zones van de videopaneelsectoren bij het werken met videopaneelsectoren (dat wil zeggen, wijzig niet instellingen voor het bewegen van de muis met ingedrukte linkermuisknop).
Mouse.AreaTL.DinamicDelta 0 1 - gebruik in de onderste sector van het videopaneel dynamische stapsprongen (dubbelklik) in het bereik van 1 tot 60 seconden (alleen vooruit), in plaats van statische stapsprongen in de -/+ zones (respectievelijk achteruit/vooruit).
Mouse.Preview.OffPreviewInDVD 0 1 - schakel voor DVD's het voorbeeldvenster op de tijdlijn uit.
Mouse.TimeOutPlus 2 Hoeveel seconden toevoegen aan de tijd dat de muisaanwijzer zichtbaar als u overschakelt naar volledig scherm.
Mouse.WheelChange.MaxZoom 300 Het maximale zoomniveau waarbij, na verder zoomen met muis of toetsenbord, het minimumniveau volgt.
Mouse.WheelChange.MinZoom 100 Het minimum zoomniveau waarbij, na verder zoomen met muis of toetsenbord, het maximumniveau volgt.
Nastr.CountOnPause 0 Het aantal seconden waarna de speler in de pauzestand de in "EventOnPause' genoemde actie uitvoert.
Nastr.CyclicRestart 0 10 tot 1800 seconden (30 minuten) durende testmodus voor foutopsporing met cyclisch starten van de volgende in de lijst.
Nastr.DeleteAutoSeek 0 1 - interval verwijderen zonder waarschuwing.
Nastr.EnadleDuplicateSound 0 1 - toestaan dat een audiobestand met dezelfde naam wordt geladen.
Nastr.EventOnPause 0 De actie van de speler in de pauzestand na de (in "CountOnPause") opgegeven periode van inactiviteit, 0 - programma afsluiten, 1 - radio aan/uit.
Nastr.MiniOSDBD 0 1 - verkorte OSD-informatie over BD-hoofdstukken weergeven.
Nastr.MinimizeAudioNotActive 0 Aantal seconden van inactiviteit tijdens het afspelen van een audiobestand, waarna de speler wordt geminimaliseerd.
Nastr.NotMoveBorder 0 1 - zoom relatief ten opzichte van de muisaanwijzer, om zwarte randen te voorkomen.
Nastr.PauseMoveWindow 0 1 - Pauze/Verplaats venster (in volledigschermmodus "Pauze", in venstermodus "Verplaats venster"), voor de linkermuisknop, als in de instellingen (Muis > Algemeen [tab] > linkerknop, één klik) is geselecteerd "Niets doen".
Nastr.PL.CompactHeight 0 1 - verminderde hoogte tussen de items in de bestandenlijst, voor een compacter uiterlijk in de audiomodus.
Nastr.PL.HistoryDeleteFile Als u hier een bestandsnaam opgeeft, zal dit bestand informatie opslaan over de bestanden die u uit de afspeellijst hebt verwijderd.
Nastr.PL.HistoryUnicode 1 0 - codepage 1251, 1 - het Unicode-tekenset om de geschiedenis van de verwijderde bestanden op te slaan, als een bestandsnaam is vermeld in "HistoryDeleteFile".
Nastr.PL.PlayListTypLoad 1 1 - compromissnelheid, 0 - traag (oude manier, maar kan betrouwbaarder zijn omdat bij het toevoegen aan de lijst meer controles onmiddellijk plaatsvinden) bij laden van afspeellijst.
Nastr.Pl.PlayListAudioFontBold 0 1 - afwijkend lettertype voor audiobestanden in de afspeellijst.
Nastr.Pl.PlayListAudioFontSize 9 Afwijkende lettergrootte voor audiobestanden in de afspeellijst.
Nastr.PlusDelay 4 Extra vertraging (in seconden) voor het weergeven van 25/50/75% van de film.
Nastr.PosSpeed 0 1 - activeer op het veld "Afspeelpositie | Totale speelduur" een alternatief snelmenu met de schaal van de afspeelsnelheden voor gebruik met de middelste muisknop in de onderste sector van het videopaneel, als de videopaneelsectoren actief zijn en de ingebouwde audioverwerking en externe video codecs zijn ingeschakeld.
Nastr.ShowExpertMode 0 1 - de knop "Verborgen instellingen" weergeven.
Nastr.Size.DisableCheckSize 0 1 - voor het slepen van een volledig scherm naar een andere monitor zonder problemen met de venstergrootte. Als de informatie over de nieuwe monitor niet beschikbaar is, wordt de controle op de juiste venstergrootte uitgeschakeld (voor normale gebruikers is het beter deze optie niet in te schakelen, anders is er kans op problemen in andere gevallen).
Nastr.Size.F6Width 220 De breedte van het spelervenster bij F6 (als de optie Alternatieve toetsfuncties inschakelen (Instellingen > Sneltoetsen > Alternatieve modus [tab]) is geactiveerd). Met "ExtHotKey.GoWindow" kunt u ook aangeven op welke locatie op het scherm het venster moet worden geplaatst.
Nastr.Size.MinWidthPL 160 De minimumbreedte van de afspeellijst.
Nastr.SizeSleep 100 Tijd in milliseconden (1 seconde = 1000 ms), waarin wordt gewacht op het vrijgeven van het huidige bestand voordat wordt geprobeerd om een ​​nieuw bestand te laden (om fouten met verwerking van bestanden en bronnen te voorkomen).
Nastr.Skin.PreviewSkinHeight 150 De hoogte van het skinvoorbeeld in het instellingenmenu ("127" voor 3 per pagina).
Nastr.Skin.PreviewSkinWidth 200 De breedte van het skinvoorbeeld in het instellingenmenu ("169" voor 3 per pagina)
Nastr.Skin.SkinDouble Extensie van skinbestanden (bijvoorbeeld: "PK-69.las").
Nastr.SkinHotKey 116 0 - de code van de sneltoets om de huidige skin te herladen als u de inhoud hebt veranderd en de wijzigingen wilt zien zonder de speler te herstarten. Voor het wijzigen van deze code moet u eerst de waarde van "ExtHotKey.ShowKeyKod" wijzigen van "0" naar "1". Daarna verschijnt in het tabblad Instellingen > Sneltoetsen > Alternatief [tab] rechtsboven een invoerveld. Plaats de muisaanwijzer in dit veld en druk de gewenste sneltoets in, waarna de toetscode verschijnt. Deze code kunt u in het LA.xml-bestand gebruiken voor het toekennen van een sneltoets.
Nastr.SkinHotKeyEnable 0 1 - activeer de sneltoets om de skin te herladen.
Nastr.StopFile 0 1 - een bestand verplicht stoppen voordat een nieuw bestand wordt geladen bij het zoeken naar soortgelijke bestanden.
Nastr.StopFileDone 0 1 - na het afspelen van een bestand, dit bestand verplicht laten stoppen voordat een nieuwe bestand wordt geladen.
OnOpen.AudioPosEnable 0 1 - mogelijkheid om de parameters in te stellen voor de positie van het spelervenster in de audiomodus.
OnOpen.AudioPosLeft 350 De horizontale positie van het spelervenster in de audiomodus, als "AudioPosEnable" = "1" en u de toets Home (Oorspronkelijke grootte) indrukt.
OnOpen.AudioPosTop 50 De verticale positie van het spelervenster in de audiomodus, als "AudioPosEnable" = "1" en u de toets Home (Oorspronkelijke grootte) indrukt.
OnOpen.CenterExpert 0 1 - activeer de geavanceerde modus voor de optie Bij laden van bestand en aanroepen van de functie "Oorspronkelijke grootte" in Instellingen > Standaardacties.
OnOpen.DelBlackBorder 1 1 - verwijder de zwarte balken in het videovenster als u de toets Home (Oorspronkelijke grootte) indrukt, als de optie Vensterformaat aanpassen aan videoformaat niet actief is.
OnOpen.OldExtOE 0 Controleer het oude formaat van de skip-bestanden voor overslaan van openingstiteling/aftiteling (*.oe) in aanvulling op het nieuwe (*.skip).
OnOpen.OnlyOneOpenFile 1 1 - "PosOpenFileOnly" (en alle andere typen "Spelerpositie") alleen automatisch uitvoeren bij het starten van de speler en niet bij het laden van elke volgende video op de afspeellijst. Alleen bij het starten van het programma - "1", altijd - "0"). "Spelerpositie" bepaalt in een dergelijk geval alleen waar de speler naartoe zal worden verplaatst als u de toets Home (Oorspronkelijke grootte) indrukt.
OnOpen.PosOpenFileOnly 1 1..5 - u kunt aangeven op welke locatie van het scherm u het spelervenster wilt bij het starten van het programma (deze optie heeft voorrang op de opties Naar centrum verplaatsen of Spelerpositie). Voor de volgende video in de afspeellijst zal de speler de normale opties Naar centrum verplaatsen of Spelerpositie uitvoeren.
OpenWin.Favorites.HistoryPathName De bestandsnaam voor het opslaan van de laatste 20 gespeelde mappen.
OpenWin.Favorites.PathUserFavorites Pad voor het opslaan van aanvullende favorietenlijsten (*.FAV) via het snelmenu van de knop Ga in het favorietenvenster. Als het pad niet is opgegeven, wordt de huidige map met de instellingen gebruikt.
OpenWin.TestColor 0 Een veld met een numerieke kleurcode weergeven bij de instellingen van het tv-dialoogvenster voor het toevoegen van bestanden aan de afspeellijst. Dubbelklik in het veld om een kleur te kiezen. Het verkregen nummer kan ook in andere instellingen worden gebruikt, bijvoorbeeld in "HiddenSet.ColorDifferent".
PlayList.AddDoublet 0 1 - u kunt dezelfde bestanden meerdere keren toevoegen aan de afspeellijst.
PlayList.AddNotPlay 0 1 - bestanden toevoegen aan de afspeellijst, ook als u deze naar het videopaneel sleept, zonder het afspelen van het huidige bestand te onderbreken.
Playlist.EnableTimerSearch 1 0 - schakelt de timer uit die verantwoordelijk is voor het focusverlies in het zoekvak van de afspeellijst (de timer is geconfigureerd in de ongebruikelijke instelling "Playlist.SearchTimeOut").
Playlist.ProcessNetM3UPLS 1 0 - netwerk-m3u/pls toestaan in de afspeellijst en *ongewijzigd* afspelen, indien 1 - doe het dan op de oude manier (eerst laden, dan de muziekstromen eruit halen en deze toevoegen aan de afspeellijst, daarna het m3u-bestand verwijderen).
Playlist.SearchInPath 1 1 - mogelijkheid om (bij het snelzoeken naar een bestand in de afspeellijst) niet alleen te zoeken in bestandsnamen, maar ook op heuristisch manieren, dat wil zeggen op de aanwezigheid van de ingevoerde tekens in enig deel van het pad en de bestandsnaam.
Playlist.SearchTimeOut 5 Mogelijkheid om de focus van het zoekveld in de afspeellijst uit te schakelen gedurende de tijd (in seconden) die nodig is om de gebruikelijke sneltoetsen te activeren.
Playlist.UrlDecimal Het voorvoegsel van de URL in de afspeellijst om deze te onderscheiden van normale lokale bestanden.
PLDir.NextFolder 0 1 - ga, bij het afspelen in de mappenmodus, na het laatste bestand in een map verder met het afspelen van de bestanden in de volgende map.
PLDir.ShowDelBut 0 1 - toon in de mappenmodus een knop om een ​​bestand te verwijderen.
RadioStations.AddTagToLAU 1 1 - tags toevoegen aan de parameters bij het maken van *.LAU bestanden in de internetradiomap.
RadioStations.RSDefDir Als u in deze variabele een map opgeeft, wordt u verder niet meer lastig gevallen met de vraag om aan te geven in welke map de *.LAU-bestanden moeten worden opgeslagen, maar zal deze map worden gebruikt. Maar als de bestanden al bestaan, zullen ze worden overschreven zonder bevestiging!
Scheduler.Alarma.EveryHour 0 1 - activering speelt ieder uur het bestand dat is vermeld in "Scheduler.Alarma.PlayFile".
Video.PitchDelta 10 Stapgrootte van toonhoogtewijziging via sneltoets (geldige waarden ​​van 1 tot 100).