Skins - Handleiding Light Alloy

2.2  Skins

Met skins kunt u het uiterlijk van de speler wijzigen. Bijvoorbeeld het hoofdvenster van de speler, het snelmenu, de hints en het dialoogscherm voor het openen van een bestand.

Skinkeuze

Skins kunnen op twee manieren worden geselecteerd.

1. Via Instellingen > Interface > Skin [tab]. Opgemerkt moet worden dat het laden van de Skins-tab langer duurt als er veel skins beschikbaar zijn. Dubbelklik op de skin om deze te proberen zonder het instellingenmenu te verlaten.

Instellingen > Interface > Skin [tab]

2. Via het snelmenu van de knop Over Light Alloy. Hier ziet u echter niet de namen van de skins, alleen de bestandsnamen. Dit is sneller en bovendien komt de bestandsnaam meestal overeen met de skinnaam. Na het selecteren wordt de skin onmiddellijk toegepast.

Snelmenu van knop Over Light Alloy

Extra skins installeren

Een beperkt aantal skins is geïnstalleerd tezamen met de speler, maar er zijn er veel meer beschikbaar. De volledige skincollectie vindt u in een apart forumdraadje.

Het gedownloade bestand met de extensie .las moet worden geplaatst in de map: "Light Alloy\Skins\".