Schermafbeeldingen en miniatuurafbeeldingen - Handleiding Light Alloy

6.3  Schermafbeeldingen en miniaturen

Met Light Alloy kunt u één schermafbeelding opslaan, een collectie schermafbeeldingen, en een bestand met een collectie miniatuurafbeeldingen.

Let op:

  • Als u bij Instellingen > Schermtekst > Algemeen [tab] > Overlaymethode hebt gekozen voor samen met video, zullen eventuele OSD-berichten ook op de schermafbeelding worden opgeslagen.

Instellingen voor schermafbeeldingen en miniatuurafbeeldingen

U kunt de gewenste opties instellen in Instellingen > Video > Schermafbeeldingen [tab].

Instellingen > Video > Schermafbeeldingen [tab]

OSD-informatie wordt opgeslagen in de individuele schermafbeeldingen en in een collectie van schermafbeeldingen.

Bij de otpie OSD-informatie toevoegen kunt u dezelfde tags en informatie gebruiken als in de informatieregel.

De verschillen tussen de opslagformaten voor schermafbeeldingen kunt u vinden in de Veelgestelde en andere vragen.

Opslaan van schermafbeeldingen en miniatuurafbeeldingen

Voor het opslaan van één schermafbeelding klikt u op de knop Schermafbeelding opslaan, voor het opslaan van een collectie schermafbeeldingen of een bestand met een collectie miniatuurafbeeldingen gebruikt u het snelmenu van de knop Schermafbeelding opslaan:

Snelmenu van knop Schermafbeelding opslaan

Eén schermafbeelding opslaan

Voor het opslaan van één schermafbeelding klikt u op de knop Schermafbeelding opslaan. Het bestand wordt opgeslagen in de map die is opgegeven in het instellingenmenu (Instellingen > Video > Schermafbeeldingen [tab] > Map voor schermafbeeldingen). De naam van het bestand wordt automatisch gecreëerd op basis van de naam van het videobestand en de positie op de tijdlijn. Via het snelmenu kunt u de schermafbeelding naar het klembord kopiëren, zonder deze op te slaan op uw harde schijf.

Collectie schermafbeeldingen opslaan

U kunt een collectie schermafbeeldingen opslaan door in het snelmenu van de knop Schermafbeelding opslaan te klikken op Collectie schermafbeeldingen op ware grootte opslaan. De bestanden worden opgeslagen in de map die is opgegeven in het instellingenmenu, met het bestandsformaat dat u daar hebt ingesteld. Standaard worden er per keer zes schermafbeeldingen opgeslagen (dit aantal kunt u wijzigen met de variabele "ScreenShotPacks_Count" in het bestand LA.xml). Als er van dezelfde video al eerder een collectie schermafbeeldingen in opgeslagen en deze afbeeldingen nog steeds in de standaardmap staan, zullen ze worden overschreven.

Bestand met collectie miniatuurafbeeldingen opslaan

Ook voor het opslaan van een bestand met miniatuurafbeeldingen gebruikt u het snelmenu van de knop Schermafbeelding opslaan. Nadat u op deze optie hebt geklikt, verschijnt er een venster met een aantal instellingsmogelijkheden:

Instellingen voor miniatuurafbeeldingen

Nadat u op OK hebt geklikt, wordt u gevraagd een map te selecteren voor het opslaan van het miniatuurafbeeldingenbestand (standaard de map die is opgegeven in het instellingenmenu). Het bestand wordt opgeslagen in het bestandsformaat dat u hebt ingesteld in het instellingenmenu (Instellingen > Video > Schermafbeeldingen [tab]). Bij het opslaan zelf kunt u het bestandsformaat niet wijzigen.

Als alles klaar is, vindt u in de standaardmap een afbeeldingsbestand met de miniatuurafbeeldingen. Dit ziet er ongeveer zo uit:

Afbeeldingsbestand met miniatuurafbeeldingen