Internetradio - Handleiding Light Alloy

1.4  Internetradio

Light Alloy kan internetradio afspelen. Daarnaast heeft de speler een speciaal dialoogvenster (Internetradioverkenner) waarin u kunt kiezen uit duizenden radiostations van over de hele wereld.

Openen

U kunt de internetradioverkenner op verschillende manieren openen:

 • via het snelmenu van de knop Bestand(en) toevoegen aan afspeellijst;
 • via het menu-item Bestand in het algemene snelmenu;
 • met de toetsencombinatie Ctrl+F2;
 • met de knop Internetradioverkenner in de audiomodus.
  Knop Internetradioverkenner

Beheren

Internetradioverkenner

Dit venster bestaat uit een bedieningspaneel met twee modi:

 • Favorieten;
 • IceCast.

Bedieningspaneel

Via het bedieningspaneel kunt u in beide modi de lijst met radiostations bedienen. Het bedieningspaneel kopieert de knopfuncties van het hoofdvenster (dat op dat moment daarom is vergrendeld).

IceCast

Als u op de knop IceCast drukt, wordt een lijst met internetradiostations gedownload (ongeveer 2 MB) en schakelt het venster over naar de IceCast-modus. De IceCast-lijst bevat duizenden internetradiostations van over de hele wereld. Uit deze lijst kunt u de gewenste radiostations selecteren en via het snelmenu verplaatsen naar uw favorieten.

Favorieten

Als u op de knop Favorieten drukt, schakelt het venster over naar de favorietenmodus. Hierin kunt u zelf een lijst samenstellen van uw favoriete radiostations. Het toevoegen van radiostations kan op verschillende manieren:

 • kopiëren vanuit IceCast;
 • kopiëren van radiostations die u in de afspeellijst heeft geselecteerd (via het snelmenu van de knop +);
 • laden/toevoegen van een lijst met URL's (via het snelmenu van de knop +; bruikbare formaten zijn .aimppl, .rsd en het eigen formaat .lau);
 • handmatig invoeren (klik in het bedieningspaneel op de knop +, of druk op Insert).

Radiostations toevoegen

Als u in één van de twee modi naar een radiostation wilt luisteren, kan dit op verschillende manieren:

 • dubbelklik op het gewenste radiostation;
 • selecteer het gewenste radiostation en druk op Enter;
 • selecteer het gewenste radiostation en klik in het bedieningspaneel op de knop Geselecteerd bestand afspelen.

Extra functies van de internetradioverkenner

URL's controleren op beschikbaarheid

Dit werkt alleen in de modus Favorieten:

 1. selecteer het gewenste radiostation;
 2. selecteer de optie Controleer beschikbaarheid geselecteerde radiostations in het snelmenu van de knop -.

Onbeschikbare stations worden grijs weergegeven.

Als u op de knop Instellingen klikt, krijgt u een nieuw venster met de instellingsmogelijkheden van de internetradio te zien. Daarin vindt u bijvoorbeeld de erg nuttige optie Naam radiostation bijwerken tijdens afspelen. Als u deze optie inschakelt, zal bij het afspelen van een radiostation de naam van het station worden overgenomen van de server van het station. En als de kolommen "Formaat" en "Bitsnelheid" leeg zijn, zullen ook deze worden gevuld met de gegevens van de server.

Navigatie

Om door de lijst met stations te verplaatsen, drukt u op:

 • + / - om naar het volgende/vorige station te gaan;
 • Ctrl++ / Ctrl+- om te verplaatsen met sprongen van 10 stations;
 • Alt++ / Alt+- om te verplaatsen met sprongen van 100 stations.

Om snel naar een bepaalde regel te gaan, toetst u het regelnummer in:

 • 1-9 - met het numerieke toetsenbord;
 • 10-99 - idem, met ingedrukte Ctrl;
 • 100-999 - idem, met ingedrukte Alt.

Zoeken

Zoeken werkt met de kolommen "Radiostation" en "Genre".

Als het zoekveld geel gemarkeerd is, betekent dit dat de lijst alleen die stations toont die aan de zoekcriteria voldoen.

Filteren

Filteren kan op twee manieren:

 • met behulp van de filteropties;
 • door radiostationsecties weer te geven/te verbergen.

Filteropties

De filteropties kunnen worden opgeroepen via het snelmenu van de knop Instellingen:

Filteropties

Het venster Filteropties ziet er als volgt uit:

Filteroptiesvenster

Met de filteropties heeft u de volgende mogelijkheden:

 • verberg regels met de genoemde woorden in de naam of het adres;
 • toon alleen bepaalde stroomformaten (mp3, aac, enzovoort);
 • toon alleen die stations die voldoen aan de criteria voor de minimale en maximale bitsnelheid (bijvoorbeeld 96-256 kbps).

Radiostationsecties

Elk station kan worden toegewezen aan één van de zeven secties. Dit kan via de knop Bewerken > Algemeen [tab] > Sectie, of via het snelmenu van de knop Zoeken. U bepaalt zelf welke unieke naam of kleur u aan de secties toewijst. In het snelmenu van de knop Zoeken kunt u aangeven welke secties worden weergegeven in het venster. Dit kan nog sneller via de knop Instellingen, waar u in het instellingenmenu de gewenste selectievakjes aan-/uit kunt vinken.

Daarnaast kan elke sectie zijn eigen kleur hebben, die u kunt instellen via de knop Instellingen.

Logboekfunctie van laatste sessie

Logboekfunctie inschakelen

Als u meer wilt weten over uw laatste internetradiosessie, kunt u de logboekfunctie inschakelen. Dit werkt als volgt:

 • sluit Light Alloy;
 • maak in de programmamap een leeg bestand aan met de naam DCB.log;
 • start Light Alloy;
 • open de internetradioverkenner en start een radiostation.

Inhoud logboekbestand

In het logboekbestand vindt u (indien beschikbaar) onder andere de volgende informatie:

Item Beschrijving
Audioinfo samplerate (bemonsteringsfrequentie); bitrate (bitsnelheid); channels (aantal kanalen)
Bitrate bitsnelheid
Desc omschrijving van internetradiostation
Genre muzieksoort
ICYSong titel van muzieknummmer
metaTags: StreamTitle metatags: stroomtitel
Name naam van internetradiostation
OnShoutMetaData naam van internetradiostation
Server streamingserver
Server Type type streamingserver
Url link naar website

Opnemen

Met Light Alloy kunt u een radiostation opnemen als bestand. De instellingen hiervoor kunt u vinden in het menu Instellingen > Geluid > Internetradio [tab]. Daar kunt u aangeven of u wilt opnemen als een continu bestand, of dat de opname per muzieknummer moet worden gesplitst en opgeslagen in verschillende bestanden. Ook kunt u hier een sjabloon definiëren voor de bestandsnaam, en aangeven in welke map de opnamebestanden moeten worden opgeslagen.

Instellingen > Geluid > Internetradio [tab]