Basisinstellingen - Handleiding Light Alloy

3.1  Basisinstellingen

Instellingenmenu

Om het instellingenmenu te openen drukt u op F10, of klikt u op deze knop:

Knop Instellingenmenu

In het linkerpaneel vindt u het menu met de verschillende secties. De instellingen zelf vindt u in het rechterpaneel, dat verdeeld kan zijn in tabbladen.
Per tabblad zijn de gerelateerde instellingen gegroepeerd in blokken, die voorzien zijn van een kader.

Instellingenmenu

Hints

De omschrijving van iedere instelling wordt zo beknopt mogelijk weergegeven. Waar nodig wordt een pop-uptekst weergegeven met een gedetailleerdere beschrijving of toelichting.

Basis en geavanceerde modus

U kunt in het instellingenmenu schakelen tussen de basis- en geavanceerde modus. Om dit te doen klikt u onderaan het venster op de knop MenuSkins: overschakelen naar basismodus / geavanceerde modus. De basismodus bevat de meest gebruikte opties en voldoet over het algemeen voor normaal gebruik. In de geavanceerde modus vindt u ook opties voor een verdere fijnafstelling.

Let op:

  • Bij het schakelen tussen de basismodus en de geavanceerde modus worden alle wijzigingen die u hebt gemaakt opgeslagen. Als u de instellingen niet wilt opslaan, sluit dan het venster, open het opnieuw en schakel dan pas over naar de gewenste modus.

Standaardinstellingen

Als u het programma voor de eerste keer start, opent het programma met de standaardinstellingen. Ook als u daarna een nieuwere versie voor de eerste keer start, opent het programma weer met de standaardinstellingen.

Om het opstarten van de speler te versnellen, kan het zijn dat verschillende handige opties (weer) zijn uitgeschakeld. Dit gebeurt bijvoorbeeld met de volgende instellingen:

  • Instellingen > Interface > Verschijning [tab]: Micro-tijdlijn;
  • Instellingen > Standaardacties: Bij laden van bestand: Overschakelen naar volledig scherm;
  • Instellingen > Standaardacties: Bij laden van bestand: Bestand afspelen vanaf laatst gespeelde positie;
  • Instellingen > Standaardacties: Na afspelen: Volledigschermmodus verlaten;
  • Instellingen > Standaardacties: Bestandsgeschiedenis opslaan;
  • Instellingen > Video > Live-voorbeeld [tab]: Voorbeeldvenster op tijdlijn: Indien muisaanwijzer op tijdlijn (optie aan/uit met muiswielklik).

Let op:

  • Het is daarom aan te raden uw veelgebruikte aanpassingen te noteren, zodat u de speler een volgende keer weer snel aan uw wensen kunt aanpassen!