Afspeellijst - Handleiding Light Alloy

4.1  Afspeellijst

De afspeellijst is het rechterzijpaneel van de speler, waarin de wachtrij met de af te spelen bestanden wordt geplaatst.

De afspeellijst heeft zijn eigen werkbalk en snelmenu, en meestal drie knoppen (één menuknop en twee bladerknoppen) op het bedieningspaneel van het hoofdvenster.

Afspeellijst

De afspeellijst heeft twee modi:

  • normale modus (inclusief audio);
  • mappenmodus.

U kunt hiertussen schakelen via het snelmenu van de knop Afspeellijst.

Normale modus

In de normale modus wordt de wachtrij gecreëerd door de gebruiker en door de functie Instellingen > Afspeellijst > Automatisch seriebestanden zoeken en toevoegen aan afspeellijst.

Bestanden in de wachtrij kunt u met de muis verplaatsen, en nieuwe bestanden kunt u toevoegen op een willekeurige positie.

Bestanden kunnen worden afgespeeld in de volgorde zoals ze in de wachtrij staan, maar ook in een willekeurige volgorde. Ook kunt u een enkel bestand herhalen.

Afspelen herhalen

U kunt hiervoor gebruikmaken van twee opties:

Bestanden toevoegen aan de afspeellijst

Deze optie heeft een belangrijk effect op het toevoegen van bestanden:

Bestanden toevoegen aan afspeellijst

Het bepaalt het gedrag van de knoppen Bestand openen en Bestand(en) toevoegen aan afspeellijst, en van het slepen van bestanden naar verschillende panelen van het spelervenster (bestanden slepen naar het afspeellijstpaneel, videopaneel en bedieningspaneel werkt voor elk paneel net een beetje anders).

Indien ingesteld op Altijd toevoegen, zullen (zowel bij gebruik van de knoppen als bij het slepen van bestanden) nieuwe bestanden worden toegevoegd terwijl de oude blijven behouden. Bij Altijd vervangen zal in beide gevallen de afspeellijst worden gewist voordat een nieuw bestand wordt toegevoegd. In de Universele modus wordt bij Bestand(en) toevoegen aan afspeellijst de afspeellijst níét gewist, terwijl dit bij Bestand openen wél gebeurt. In de universele modus wordt de afspeellijst ook gewist bij het slepen van bestanden (behalve naar het afspeellijstpaneel).

Bestanden automatisch toevoegen aan de afspeellijst

Light Alloy kan ook automatisch bestanden toevoegen aan de afspeellijst. Details hierover kunt u vinden in het onderdeel Bestanden automatisch zoeken en toevoegen.

Lees bestandshash om speelduur weer te geven

Als de optie Lees bestandshash om speelduur weer te geven is ingeschakeld, zal de speler bij het toevoegen van bestanden aan de afspeellijst de bestandshashes lezen en opslaan in een gegevensbestand (ms.xml). Als u een bestand na het afspelen, uit de afspeellijst verwijdert en later weer toevoegt, zal de speelduur worden weergegeven zodat u weet dat u dit bestand al een keer hebt afgespeeld.

Let op:

  • Het activeren van deze optie kan ertoe leiden dat het toevoegen van bestanden aan de afspeellijst langer duurt, en dat de speler iets langzamer opstart (vanwege het laden van het gegevensbestand ms.xml).

Snelzoeken

Een ander interessant onderdeel van de afspeellijst is de snelzoekfunctie. U kunt het zoekveld weergeven/verbergen door te drukken op Shift+W of via het snelmenu van de afspeellijst.

Snelzoeken

Om een zoekopdracht te kunnen ingeven, moet u de muisaanwijzer naar het zoekveld brengen en daar houden (merk op dat de vorm van de muisaanwijzer verandert als u deze boven het zoekveld houdt).

Snelzoeken vindt de eerste vermelding in de afspeellijst die overeenkomt met de ingevoerde tekens. Met behulp van de toetsen en kunt u door gevonden zoekresultaten navigeren.

Afspeellijsten wisselen en beheren

Light Alloy ondersteunt meerdere afspeellijsten tegelijk.

Afspeellijsten wisselen

Om snel tussen verschillende afspeellijsten te kunnen schakelen, zou het mooi zijn als voor iedere afspeellijst een apart tabvenster beschikbaar zou zijn. Door de beperkingen van de skinmodule is dat echter niet mogelijk. Om toch snel tussen afspeellijsten te kunnen schakelen, is het item [Afspeellijsten] toegevoegd aan het snelmenu van de afspeellijstknop:

Afspeellijsten beheren

In de afspeellijstbeheerder kunt u afspeellijsten maken, hernoemen, verwijderen en activeren. Open de afspeellijstbeheerder via de toetsencombinatie Ctrl+P, of selecteer het item Afspeellijstbeheerder in het snelmenu van de afspeellijstknop of in die van het afspeellijstpaneel.

Afspeellijstbeheerder