Taakplanner - Handleiding Light Alloy

1.5  Taakplanner

In de taakplanner kunt u bepaalde acties voor de speler en de computer instellen, die vervolgens zonder uw tussenkomst zullen worden uitgevoerd.

Taakplannervenster

Het taakplannervenster bestaat uit de blokken Automatisch afsluiten en Wekker.

Automatisch afsluiten

Opties voor automatisch afsluiten

Actie bepalen

Met de optie Automatisch afsluiten kunt u de volgende opdrachten automatisch laten uitvoeren:

 • Computer afsluiten
 • Speler afsluiten
 • Monitor uitschakelen
 • Slaapstand
 • Afspelen onderbreken
 • Volledigschermmodus uitschakelen

Moment bepalen

Voor het moment waarop de actie moet worden uitgevoerd, kunt u kiezen uit de volgende mogelijkheden:

 • na een bepaalde actie;
 • op een bepaald tijdstip;
 • na een bepaald tijdstip.
  Automatisch afsluiten na bepaald tijdstip

Wekker

Let op:

 • Om de wekkerfunctie te kunnen gebruiken, moet de speler actief zijn!

Actie bepalen

Met de optie Wekker kunt u de volgende bestanden laten afspelen:

 • een vooraf geselecteerd bestand op een beschikbaar opslagmedium;
 • een vooraf geselecteerd bestand uit de afspeellijst.

Moment en volumeniveau bepalen

Voor de geselecteerde actie kunt u bepalen:

 • op welk moment het afspelen moet starten;
 • op welk volumeniveau het moet worden afgespeeld.

Snelmenu Taakplanner

In het snelmenu van de knop Taakplanner kunt u nog de volgende veelgebruikte opdrachten automatisch laten uitvoeren:

 • na einde afspeellijst: computer uitschakelen;
 • na einde afspeellijst: speler afsluiten;
 • bij start programma: start afspelen.

Door vooraf bepaalde acties in te stellen, hoeft u alleen nog maar de speler te starten en heeft u hier verder geen omkijken meer naar.


Weergeven

Met de optie Weergeven in titelbalk bepaalt u of de wekkerfunctie, indien ingeschakeld, moet worden weergegeven in de titelbalk. Als u deze optie heeft inschakeld, verschijnt in de titelbalk [Wekker hh:mm].

Onthouden

Met de optie Onthouden bepaalt u of de instellingen moeten worden onthouden om na uitvoering van de ingestelde automatische activiteit, de volgende keer weer te worden toegepast.
Als u deze optie uitschakelt, zullen de instellingen na uitvoering van de ingestelde actie worden gewist.