Muisfuncties - Handleiding Light Alloy

8.2  Muisfuncties

De instellingen van de muis zijn verdeeld over vier tabbladen:

  • algemene functies;
  • beheer van de videopaneelsectoren;
  • beheer van het muiswiel;
  • besturing via het systeemvakpictogram;
  • instellingen voor het voorbeeldvenster op de tijdlijn.

Algemene functies

In het hoofdvenster kunt u de werking van de meeste muisknopklikken aanpassen. Er zijn echter ook bepaalde acties die niet kunnen worden aangepast, zoals het verschijnen van een snelmenu als u op de rechtermuisknop klikt.

De instellingen voor het beheer van de muisknoppen kunt u vinden in Instellingen > Muis > Algemeen [tab].

Instellingen > Muis > Algemeen [tab]

Over het algemeen doet elke functie precies zoals het is genoemd. Maar op drie punten is verduidelijking nodig.

De optie Pauze + venster verplaatsen + doorspoelen werkt als volgt:

  • één klik met de linkermuisknop op het videopaneel zet de speler op pauze;
  • als u met ingedrukte linkermuisknop sleept in een venster, zal het spelervenster verplaatsen;
  • als u met ingedrukte linkermuisknop sleept in de volledigschermmodus, zal het bestand doorspoelen (naar links - vooruit, rechts - achteruit, net als op een tablet).

Voor een middelste knop, kunt u klikken op Schakelen tussen wielfuncties. De schakelfuncties kunt u instellen op het tabblad Instellingen > Muis > Wiel [tab].

Light Alloy stelt u in staat om acties te selecteren voor extra muisknoppen (4e en 5e), maar ze kunnen verschillen van de stuurprogramma-instellingen van de muis, die een hogere prioriteit hebben. In dit geval zal de knop zich gedragen zoals beschreven in de stuurprogramma-instellingen.

Beheer van het muiswiel

In dit venster kunt u verschillende acties voor het muiswiel instellen. Deze kunt u combineren met de toetsen Shift, Ctrl, Alt.

Muiswielacties

Bediening via het systeemvakpictogram

De instellingsmogelijkheden voor het bedienen van de speler vanuit het systeemvak, vindt u in Instellingen > Systeem > Systeemvak [tab].

Instellingen > Systeem > Systeemvak [tab]

Let op:

  • Als de dubbelklikfunctie is toegewezen aan een actie, dan zal de werking van de linkermuisklik iets vertraagd worden: deze vertraging is nodig om het verschil te kunnen bepalen tussen een gewone/enkele klik en een dubbelklik.

Beheer van de videopaneelsectoren

Door het activeren van geavanceerde beheersectoren in het videopaneel kunt u de speler beheren via 6 speciale sectoren in het videopaneel. Dit is een zeer uitgebreid onderwerp, en wordt daarom toegelicht in een apart onderdeel Videopaneelsectoren.