madVR - Handleiding Light Alloy

9.4  madVR

madVR (officiële forum) is een relatief nieuwe renderer geschreven door madshi. De nadruk ligt op het maximaliseren van de kwaliteit van de beeldweergave. Stelt zeer hoge eisen aan de grafische kaart.

De belangrijkste kenmerken zijn:

 • hoge kwaliteit kleurkwantisatie (chroma upsampling);
 • hoge kwaliteit conversie YCbCr -> RGB;
 • algoritmen voor hoge kwaliteit videobeeldschaling (bicubisch, mitchell, Lanczos, spline, enzovoort);
 • correctie van het kleurbereik en kleurenspectrum voor verschillende typen monitoren (gamut en gammacorrectie);
 • GPU-videoverwerking in 16 bit-modus zonder verlies.

Vergelijking madVR met de overige renderers

Vergelijking madVR met overige renderers

In de bovenstaande afbeelding ziet u een vergelijking van het uitvoerbeeld door middel van VMR-7 en madVR. Dit betreft een voorbeeldvideo, 5 keer verkleind (de afbeelding zelf is vergroot om makkelijker het verschil te zien). Merk op dat madVR de scherpe overgangen zorgvuldig glad heeft gemaakt, zoals de linkerwang en het haar of de rechterschouder en de achterwand.

Dit verschil zal in de praktijk echter veel minder waarneembaar zijn, omdat zulke grote beeldvergrotingen zelden worden gebruikt.

Systeemvereisten

 • videokaart met volledige hardware-ondersteuning voor 3D DirectX 9 en Pixel Shaders 3.0;
 • minimaal 128 Mb toegewezen videokaartgeheugen;
 • Windows XP of nieuwer.

Installatie

Installeren van de renderer op uw systeem

 1. Download van de officiële site het zip-bestand. Aanbevolen versie 0.84.4 of nieuwer (anders werkt dvd niet).
 2. Pak het zip-bestand uit naar een map. Omdat het zip-bestand de programmabestanden bevat, pakt u het bij voorkeur uit in een aparte map in de map Program Files.
 3. Registreer madVR in het systeem door het bestand install.bat uit te voeren in de map van het programma.

Initiële installatie in Light Alloy

 1. Selecteer madVR in Instellingen > Video > Videoverwerking [tab] > Renderer.
 2. Start een willekeurige video.
 3. In de filtersboom (F9) dubbelklikt u op de bijbehorende tegel om het instellingenvenster van madVR te openen.
 4. Druk op de knop Edit settings en ga dan naar rendering > general settings en schakel de optie enable automatic fullscreen exclusive mode uit (anders is er een groot risico dat uw systeem vastloopt).
  Instellingenvenster van madVR
 5. sluit nu op de een of andere manier de film (herstarten, herladen, een ander bestand spelen, de speler sluiten).

Waar te beginnen?

Om te beginnen is het raadzaam om gewoon te proberen een video af te spelen in een volledig scherm.

Controleer of het videobeeld vloeiend wordt weergegeven en of er geen frames worden overgeslagen bij het afspelen. Om dit te doen, drukt u tijdens het afspelen op Ctrl+J om statistieken van mаdVR weer te geven. Kijk naar dropped frames. Het kan zijn dat er tijdens het laden van de video een paar frames zijn overgeslagen, druk daarom op Ctrl+R om de teller te resetten. Het is het beste van alles om enkele video's van verschillende kwaliteit en beeldgrootte te controleren. Indien het aantal overgeslagen frames groeit (en de processor dus niet overbelast is), dan is uw videokaart waarschijnlijk te traag voor madVR-gebruik.

Instellingen van madVR

Beeldschaling

Open de madVR-instellingen door in de filtersboom op bijbehorende tegel te dubbelklikken. In het venster dat verschijnt klikt u op de knop Edit settings, waarna het venster met de madVR-instellingen verschijnt.

Selecteer eerst het monitortype in devices. Daarna verandert u het algoritme in scaling algorithms.

Luma upsampling (bijvoorbeeld: 540p -> TV 1080p).
Filters zijn gesorteerd in de volgorde van de kwaliteitsverbetering en het daarmee samenhangende verbruik van systeembronnen. Selecteer het gewenste filter. De beste resultaten leveren Bicubic, SoftCubic, Lanczos en Spline. De keuze van het filter is geheel afhankelijk van uw voorkeur. Voor uw gemak is er een kleine grafiek die aangeeft wat in het filter goed (groen) en slecht (rood) is.

Voor Luma downsampling geldt hetzelfde, behalve dat het filter dient voor het verminderen van de videogrootte (bijvoorbeeld: 1080p -> TV 720p).

Voor Chroma resampling wordt SoftCubic100 aanbevolen.

10 bit-video

madVR is de enige renderer die in staat is om 10 bit-video af te spelen zonder te hercoderen in 8-bit. Om gebruik te kunnen maken van de externe AVC/H264-codec moet u de twee interne AVC/H264-codecs in Instellingen > Codecs uitschakelen. Om de externe codec te kunnen gebruiken is het nodig dat de LAV-videocodec op uw systeem is geïnstalleerd. De aanbevolen versie is minimaal 0.52.

Bijwerkingen bij gebruik van madVR

Bij het gebruik van madVR moet rekening worden gehouden met de volgende bijwerkingen:

 • madVR kan soms botsen met de ingesloten MPEG2-decodeerder - de weergave is dan schokkerig. In dat geval is het beter om ook voor MPEG2 een externe decodeerder te gebruiken (bij voorkeur Microsoft DTV-DVD Video Decoder (in Win7) of LAV Video);
 • de OSD-overlaymethode samen met video (Instellingen > Schermtekst > Algemeen [tab] > overlaymethode) zal de OSD van madVR weergeven, en niet van Light Alloy. Daarom verdient het de voorkeur om de OSD-overlaymethode in stellen op boven video;
 • technische OSD wordt verkregen door de toetsencombinatie Ctrl+J in plaats van Ctrl+Q (voor zover dit in de instellingen madVR niet is gewijzigd).

Dit artikel is van toepassing op de madVR-versies 0.84.4 - 0.84.7.