Wijzigingslogboek van programma - Handleiding Light Alloy

10.1  Wijzigingslogboek van programma

4.10.2 | 20 mei 2017

Gebruikersinterface

 • Ondersteuning toegevoegd voor wijzigen van venstergrootte met Win-toets + pijltjestoetsen.
 • Mogelijkheid toegevoegd om een bestand met een onbekende extensie af te spelen zonder in Instellingen > Afspeellijst de optie Alleen bestanden met bekende extensies toevoegen in te schakelen, door dat bestand (niet meer dan één!) op het spelervenster te slepen waarna Light Alloy zal proberen om dat bestand af te spelen.
 • Afspeellijst > +-knop > Snelmenu: optie Alleen bestanden met bekende extenties toevoegen toegevoegd (deze optie is ook beschikbaar in Instellingen > Afspeellijst).
 • Taakplanner: in titelbalk wordt nu ook de tijd weergeven voor automatisch afsluiten, indien ingeschakeld.
 • Verborgen instelling toegevoegd: Core.HighPriority (om in te stellen dat het Light Alloy-proces hoge prioriteit moet krijgen).
 • Verborgen instelling toegevoegd: OnDone.UnLoadLastFile (om altijd het laatste/enige bestand in de afspeellijst af te sluiten, in plaats van de standaardactie - laatste frame weergeven).
 • Probeer niets af te spelen als toevoegen aan of slepen naar afspeellijst/videopaneel is mislukt (bijvoorbeeld bij een gebroken CUE-afspeellijst).
 • Uitgebreid dialoogvenster voor toevoegen van bestanden aan afspeellijst:
  • Mogelijkheid toegevoegd om favorietenlijst te openen met sneltoets Ctrl+F.
  • Favorietenlijst: bij het openen van de favorietenlijst wordt nu de map gemarkeerd die op dat moment in het uitgebreide dialoogvenster geselecteerd is.
  • Favorietenlijst: lijstnummering toegevoegd.
  • Favorietenlijst: mogelijkheid toegevoegd om snel een item in de favorietenlijst te openen met de toetsen 1-9 op het niet-numerieke toetsenbord.
  • Functie "map toevoegen" geoptimaliseerd.
  • Favorietenlijst: probleem opgelost met Enter-toets op geselecteerd item (ging bestand afspelen, in plaats van naar de favorietenmap te gaan).
  • Enkele nagivatieproblemen verholpen (zo werkte bijvoorbeeld de Terugknop (pijl naar links) niet als het navigatiegeschiedenis leeg was, nu gaat het gewoon achterwaarts door het pad).
  • Crash opgelost.
 • Instellingen > Interface > Verschijning [tab]: titel en hint gecorrigeerd voor de optie Hoofdstukken toevoegen als markeringen op tijdlijn en als bladwijzers in afspeellijst, en de optie eronder heeft ook een gecorrigeerde titel.
 • Instellingen > Interface > Verschijning [tab]: optie Hoofdstukken toevoegen als markeringen op tijdlijn en als bladwijzers in afspeellijst werkte niet goed - het zou markeringen op de tijdlijn moeten verbergen als die uitgeschakeld zijn, maar deed het niet.
 • Instellingen > Standaardacties > Na afspelen: optie Volledigschermmodus verlaten werkte niet goed.
 • Instellingen > Bestandskoppeling: problemen verholpen met bestandskoppeling onder Windows 10.
 • Speler verscheen in sommige gevallen op de taakbalk, zelfs als de optie In systeemvak ingesteld was.
 • Eerstvolgende OSD na informatielijn-OSD werd niet goed verwijderd voor madVR.
 • Groote/positie van spelervenster werd niet in alle gevallen onthouden, met name als de optie Overschakelen naar volledig scherm (Instellingen > Standaardacties > Bij start van programma) ingesteld was.
 • Crash verholpen met ongeldige CUE-afspeellijst.
 • Enkele problemen opgelost met het onthouden van de paneelstatusmodus.
 • Enkele problemen opgelost met Op voorgrond en onderliggende formulieren.
 • Enkele problemen opgelost met maximumvensterstatus.
 • Verholpen dat het spelervenster bij gebruik van de sneltoetsen Alt+1/2/3/4 (beeldzoom) deels achter een aan de linker- of bovenzijde van het scherm geplaatste taakbalk verdween.
 • Enkele cosmetische wijzigingen.