Light Alloy's uiterlijk - Light Alloy-handleiding

2.1  Light Alloy's uiterlijk

Panelen

Het hoofdvenster bestaat uit vier panelen:

Panelen

Alle panelen hebben knoppen, en het bedieningspaneel heeft daarnaast ook schuifregelaars. Sommige knoppen hebben een snelmenu (dat u oproept met de rechtermuisknop).

Titelbalk

De titelbalk bevat de gebruikelijke besturingselementen voor het venster, net als in andere programma's:

Titelbalk

Over Light Alloy Opent een venster met informatie over de versie, het programma, de ontwikkelaars, terugkoppeling via contactformulier, en met de online-Help-knop.
rechtermuisknop - lijst van skins.
Taakplanner Opent het dialoogvenster Taakplanner.
rechtermuisknop - snelmenu met de drie meest gebruikte instellingen.
Op voorgrond Mogelijkheid om het spelervenster op de voorgrond te houden, zelfs bij focusverlies. Het gedrag van deze functie kunt u instellen bij het onderdeel Instellingen > Video > Diversen [tab] > Gedrag van de functie "Op voorgrond".
 Titelbalk Geeft weer de versie van het programma, het bestand dat wordt afgespeeld en de activiteitstatus van bepaalde functies (bijvoorbeeld, afspeellijst herhalen of de status van de taakplanner).
Minimaliseren Minimaliseert het spelervenster naar de taakbalk (u kunt dit wijzigen in minimaliseer naar systeemvak).
rechtermuisknop - menu voor inschakelen en keuze van alternatieve toetsfuncties.
Venster/Volledig scherm Schakelt over naar venster of volledig scherm.
Afsluiten Sluit Light Alloy af.
rechtermuisknop - verbergt alle panelen met uitzondering van het videopaneel.

Videopaneel

In het videopaneel verschijnt bij het afspelen van een film het videobeeld, en bij het afspelen van een muziekbestand het logo. Hier verschijnen ook de OSD-berichten bij het wijzigen van het volume, enzovoort.

Videopaneel

Afspeellijst

De afspeellijst is een paneel met een wachtrij voor de af te spelen bestanden, en met bedieningsknoppen.

Afspeellijst

Het paneel bevat de volgende knoppen:

Bestand(en) toevoegen aan afspeellijst Bestanden toevoegen aan de afspeellijst.
rechtermuisknop - snelmenu met verschillende dialoogvensters voor het openen van bestanden (zie vooral het uitgebreide dialoogvenster), en waarin u een URL of de internetradio kunt openen.
Verwijderen uit afspeellijst Verwijdert de geselecteerde bestanden uit de afspeellijst.
rechtermuisknop - snelmenu voor het verwijderen van geselecteerde bestanden van de schijf of naar de prullenbak, het verwijderen van gebroken/ontbrekende bestanden uit de afspeellijst, of het wissen de afspeellijst.
Afspeellijst herhalen Nadat het laatste bestand is afgespeeld, wordt de afspeellijst weer vanaf het begin afgespeeld.
rechtermuisknop - snelmenu waarin u het herhalen van bestanden kunt in/-uitschakelen.
Afspelen in willekeurige volgorde Speelt de afspeellijst af in willekeurige volgorde.
Afspeellijst opslaan Opent een dialoogvenster om de huidige lijst op te slaan. Om deze knop te zien, sleept u de linkerrand van de lijst naar links.

Bedieningspaneel

Het bedieningspaneel bevat elementen voor de rechtstreekse besturing van het bestand dat wordt afgespeeld, en een aantal gemeenschappelijke elementen.

Bedieningspaneel

Tijdlijn Ook wel tijdbalk of voortgangsbalk genoemd, laat de verstreken en resterende tijd zien. De schuifregelaar kunt u verplaatsen door deze met de muis te verslepen of door ergens op de tijdlijn te klikken.
rechtermuisknop - snelmenu om in te stellen of bij zoeken moet worden gebruikgemaakt van hoofdframes, om de micro-tijdlijn aan-/uit te zetten, om de optie intervallen automatisch overslaan in te schakelen of de intervalopties te openen, om bladwijzers te plaatsen, en met een lijst van de beschikbare filmhoofdstukken waarnaar u kunt doorklikken.
Geluid uit/aan Demp het geluid met één druk op de knop, zonder het volume te wijzigen. U kunt het volume wel wijzigen, maar het effect daarvan hoort u pas als u de geluidsdemping opheft.
rechtermuisknop - snelmenu om van audiospoor te wisselen en om naar de Geluidsopties te gaan.
Volumebalk Volume aanpassen. De schuifregelaar kunt u verplaatsen door deze met de muis te verslepen of door ergens op de volumebalk te klikken.
rechtermuisknop - schakelt de uitgebreide volumeregeling in/uit (als in het venster Geluidsopties de optie Ingebouwde audiosignaalverwerking inschakelen is ingeschakeld).
Afspeelpositie | Totale speelduur Geeft weer de huidige afspeelpositie van het bestand en de totale speelduur. Klik op de afspeelpositie om te schakelen tussen de modi "gespeelde tijd" en "resterende tijd".
Afspelen/Pauzeren De belangrijkste knop van de speler. Het schakelt tussen afspelen en pauzeren.
rechtermuisknop - snelmenu met de laatst geopende bestanden die u kunt aanklikken om direct af te spelen, en een menu-item om de bestandsgeschiedenis te openen (als in Instellingen > Standaardacties de optie Bestandsgeschiedenis opslaan is ingeschakeld).
Volgend frame Gaat naar het volgende frame en zet de film op pauze.
rechtermuisknop - snelmenu waarin u de richting en de grootte van de sprong kunt selecteren.
Afspeelsnelheid wijzigen Activeert afspelen met een afwijkende snelheid (van 10 keer trager tot 32 keer sneller).
rechtermuisknop - snelmenu waarin u de gewenste snelheidsverandering kunt selecteren.
Bestand openen Opent een dialoogvenster voor het selecteren van een bestand om onmiddellijk te worden afgespeeld.
Videobeeldopties Opent het dialoogvenster Video-opties.
rechtermuisknop - snelmenu waarin u de gewenste renderer kunt selecteren, en een overzicht van codecs en filters die u kunt aanklikken om de instellingen ervan te wijzigen.
Geluidsopties Opent het dialoogvenster Geluidsopties.
rechtermuisknop - snelmenu met bepaalde instellingen van geluidverwerking en een overzicht van de beschikbare audioapparaten en -sporen.
Ondertitelingsopties Opent het dialoogvenster Ondertitelingsopties.
rechtermuisknop - snelmenu waarin u ondertitels kunt laden en aan-/uitzetten, en met een overzicht van de beschikbare ondertitels.
Schermafbeelding opslaan Slaat huidig beeld op in de opgegeven map (Instellingen > Video > Schermafbeeldingen [tab]).
rechtermuisknop - snelmenu waarin u de map met schermafbeeldingen kunt openen, het huidige beeld naar het klembord kunt kopiëren, en voor het opslaan van miniatuurafbeeldingen en een collectie van schermafbeeldingen.
Instellingen Opent het dialoogvenster Instellingen.
rechtermuisknop - snelmenu met de opties Filtersboom, Bestandsinformatie en Negeer systeemcodecs.
Vorige in afspeellijst Het vorige bestand in de afspeellijst direct afspelen.
Afspeellijst Opent en sluit de afspeellijst.
rechtermuisknop - snelmenu voor het instellen van het automatisch toevoegen van bestanden, de nauwkeurigheid van het zoeken, het afspeellijstmodus (normaal/mappenmodus), radio aan/uit.
Volgende in afspeellijst Het volgende bestand in de afspeellijst direct afspelen.
rechtermuisknop - snelmenu waarin u kunt aangeven of bij afspelen van blu-rayschijven die meer dan één afspeellijst hebben, automatisch de volgende afspeellijst moet worden geladen. Bovendien bevat het menu de lijst met alle beschikbare blue-rayafspeellijsten:
Volgende in afspeellijst