AviSynth - Handleiding Light Alloy

9.3  AviSynth

AviSynth is een scripttaal die met behulp van plugins problemen van niet-lineaire bewerking kan oplossen.

AviSynth creëert geen uitvoerbestanden. In plaats daarvan worden AviSynth-scripts (.avs-bestanden) rechtstreeks geopenend vanuit toepassingen die AVI-bestanden lezen. Wanneer u een AVS-script opent, draait AviSynth op de achtergrond, creëert de video- en audiogegevens op basis van het script en "voert" ze aan het programma als dat nodig is.

AviSynth is de populairste programmeertaal voor video's. Het wordt gebruikt in bekende softwareprogramma's, zoals Auto Gordian Knot (AutoGK), XviD4PSP en SmoothVideo Project (SVP).

Met behulp AviSynth-scripts is het mogelijk om:

  • meerdere gelijksoortige bestanden aan elkaar te naaien;
  • BilineаrResize en BiсubiсResize toe te passen om videobeelden met hoge kwaliteit te schalen;
  • "3:2 pulldown" uit te voeren;
  • interlaced video om te zetten naar progressieve video;
  • ruis in de video te onderdrukken;
  • tussenliggende frames toe te voegen, waardoor de vloeiendheid van de video toeneemt;
  • en nog veel meer als u gebruikmaakt van één van de honderden speciale plugins.

Installatie van AviSynth

Hoewel er een ontwikkelaarsversie 2.6 en een cross-platform 3.0 is, is de huidige stabiele versie al jaren 2.58. Deze kunt u hier downloaden.

Een van de voordelen van de oude stabiele versie is dat het kan worden geïnstalleerd volgens het principe "Volgende-Volgende-Gereed", zonder aandacht te hoeven besteden aan verschillende installatiepanelen en "extra's".

Installatievenster AviSynth

Gebruik van AviSynth

Werken met AviSynth gaat meestal op deze manier: eerst maakt u een eenvoudig tekstbestand met speciale opdrachten, genaamd een script (dat wil zeggen het script, het programma in de taal van Avisynth), en slaat het bestand op. Deze opdrachten betreffen een of meer videobestanden die u met filters wilt verwerken. Dan start u een video-applicatie, bijvoorbeeld Light Alloy, en opent u daarin het scriptbestand. Dan begint AviSynth. Het opent de videobestanden waarnaar in de scriptfilters wordt verwezen, voert het filteren uit en geeft het resultaat door aan de video-applicatie. De applicatie is er zich in dit geval niet van bewust dat het te maken heeft met AviSynth dat op de achtergrond draait, maar denkt dat het rechtstreeks werkt met normale videobestanden op uw harde schijf.

Gebruik voor het schrijven van scripts de AviSynth-documentatie. Hoewel uitgebreid, is het geschreven in een toegankelijke taal. Aansluiting van externe plugins en het gebruik ervan wordt beschreven in de instructies van de plugins op de websites van de ontwikkelaars.

AviSynth en Light Alloy

In aanvulling op de belangrijkste werking van scripting, kunt u met Light Alloy ook eerder gemaakte AviSynth-scripts gebruiken als sjabloon, zodat u één script kunt gebruiken voor meerdere bestanden.

Het activeren van deze modus en het selecteren van laadpatronen wordt gedaan in Instellingen > AviSynth (dit onderdeel is alleen zichtbaar in de geavanceerde modus).

Instellingen > AviSynth

Als u uw sjabloon wilt toevoegen, kopieert u uw AviSynth-script in de map Light Alloy\Plugins\AviSynth. Type in het script "{SOURCE}" voor het bronbestand in plaats van de bestandsnaam.