Intervallen automatisch overslaan - Handleiding Light Alloy

5.2  Intervallen automatisch overslaan

De optie Intervallen automatisch overslaan is bedoeld om bepaalde gedeelten van audio- of videobestanden die u niet wilt (laten) zien/horen, automatisch over te slaan.

U heeft bijvoorbeeld een nieuwe serie geladen. En in de eerste vijf minuten ziet u een herhaling van de vorige serie, daarna de eigenlijke film en uiteindelijk nog de aftiteling en mogelijk ook nog een voorbeschouwing van de volgende serie. U kunt de overbodige gedeelten natuurlijk gewoon doorspoelen, maar dat verveelt snel, zeker als u een aantal afleveringen op rij bekijkt.

Of u heeft een video gemaakt die u aan uw vrienden wilt laten zien, maar niet alles. U kunt natuurlijk steeds naar uw computer gaan en doorspoelen. Maar dit vereist voortdurend oplettendheid en een goed geheugen.

Er is echter een andere manier.

De optie Intervallen automatisch overslaan maakt het namelijk mogelijk op de tijdlijn van een film of geluidsbestand een onbeperkt aantal gedeelten te markeren die automatisch moeten worden overgeslagen, de zogenaamde intervallen. Dat maakt het overslaan voor aanzienlijk gemakkelijker.

Hoe activeert u deze functie?

U kunt deze functie activeren in het instellingenmenu:

Instellen via instellingenmenu

of in het snelmenu van de tijdlijn:

Instellen via tijdlijn

Hoe voegt u intervallen toe?

Met de muis

  1. Plaats de muisaanwijzer op de tijdlijn aan het begin (of einde) van het te markeren gebied;
  2. druk de rechtermuisknop in en verplaats de muisaanwijzer in de gewenste richting tot het einde (of begin) van het te markeren gebied;
  3. laat de rechtermuisknop los.

Een foutief gemarkeerde interval kan worden geannuleerd met een druk op de rechtermuisknop.

Met het toetsenbord

  1. Druk op O om het begin van de interval in te stellen;
  2. druk op E om het einde van de interval in te stellen;
  3. druk op Shift+O om het gebied vanaf het begin van het bestand tot aan de huidige positie te markeren als interval;
  4. druk op Shift+E om het gebied vanaf de huidige positie tot het einde van het bestand te markeren als interval.

Via het dialoogvenster

Open het dialoogvenster met de toetsencombinatie Alt+E of via het snelmenu van de tijdlijn.

Dialoogvenster Intervalopties

Klik op de + knop om een rij toe te voegen, en op de - knop om een rij te verwijderen.

Voer in de kolommen "Begin" en "Einde" de numerieke waarden in, in het formaat HH:MM:SS.

Met de knoppen aan de rechterzijde kunt eenvoudig het begin van het mediabestand, de huidige positie, en het einde van het mediabestand invoegen. Verder kunt u een willekeurig aantal uren, minuten of seconden toevoegen of verminderen aan de tijd in de geselecteerde cel, of direct een tijd instellen in de kolommen HH:MM:SS (zonder ":" en met voorloopnullen).

Bij de knoppen Opslaan en Toepassen maakt het verschil of u deze aanklikt met de linker- of rechtermuisknop:

  • linkermuisknop: het intervalbestand wordt opgeslagen als "Default.skip", en kan gebruikt worden voor alle series in dezelfde map;
  • rechtermuisknop: het intervalbestand wordt opgeslagen met de naam van het mediabestand dat wordt afgespeeld, en de instellingen zijn alleen voor dat mediabestand bedoeld.

Hoe te gebruiken?

Laden bij afspelen van bestand

Als u in het dialoogvenster de optie Laden bij afspelen van bestand hebt geselecteerd, wordt in de map waarin het afgespeelde bestand is opgeslagen automatisch het .skip-bestand met dezelfde bestandsnaam als het huidige bestand geladen (indien aanwezig), of anders het bestand Default.skip (indien aanwezig). Het bestand Default.skip is bedoeld voor het laden van alle bestanden in de huidige map, maar heeft een lagere prioriteit dan het *.skip-bestand met dezelfde naam als het huidige bestand.

Selecteer de optie Intervallen autom. opslaan om het aanmaken van bovengenoemde .skip-bestanden te vergemakkelijken. Daarna zullen deze bestanden automatisch worden opgeslagen wanneer u intervallen toevoegt.

Automatisch toepassen op volgende (serie)bestand in de lijst

Alleen als de speelduur van het volgende bestand minder dan 1,5 minuut (90 seconden) verschilt van het vorige, worden de intervallen ook in dat bestand automatisch overgeslagen. Om intervallen automatisch over te slaan in bestanden met elke willekeurig duur, gebruik dan het Default.skip-bestand en de optie Laden bij afspelen van bestand.

Risico

Bij het automatisch overslaan van intervallen loopt u het risico een belangrijk deel van het verhaal of van de muziek te missen. Daarom is het beter de intervallen zo klein mogelijk te maken, zodat u zeker weet dat het overgeslagen gedeelte echt niet interessant is.